Viestintäjärjestelmä vaativiin ympäristöihin

Osaava on monikanavainen ja monipuolinen järjestelmä turvallisuusviestintään. Sen toiminnot on kehitetty erityisesti kriisiviestinnän tarpeisiin, joissa korostuvat nopeus, luotettavuus ja kattavuus. Osaavan toiminnallisuudet yhdistettynä muihin käytössä oleviin avainjärjestelmiin syntyy kattava viestintäkanavakokonaisuus.

Osaava-järjestelmä nopeuttaa ja automatisoi viestintää erilaisissa käyttöympäristöissä teollisuudesta julkisen sektorin organisaatioihin. Monipuolisten toimintojen ja integraatiomahdollisuuksien avulla se on räätälöitävissä vaativiinkiin käyttökohteisiin.

Tehdasrakennus, kuvituskuva

Teollisuus
Tavoita kaikki alueella työskentelevät

Teollisuuden toimipisteissä viestinnän haasteena on kattavuus: samalla alueella työskentelee lukuisten eri yritysten työntekijöitä – samanaikaisesti jopa tuhansia ihmisiä. Alihankkijat, raaka-aineiden toimittajat ja muut työntekijät käyvät alueella eri aikoina ja satunnaisesti. Tämä on tyypillinen haaste esim. valmistavan teollisuuden, energialaitosten tai tietoliikenneyritysten toimipisteissä.

valmistava teollisuus
energialaitokset
tietoliikenne

Julkinen sektori
Turvaa ja tehosta työntekoa

Julkisen sektorin aloilla asiakasvirta on suuri. Työn luonne ja työskentelytavat asettavat vaatimuksia työturvallisuudelle ja tehokkaalle viestinnälle, kun asiakaskohtaamisissa on riskinä esimerkiksi väkivallan uhka.

terveys- ja sosiaalitoimen yksiköt
pelastus- ja järjestysviranomaiset
kunnat ja kaupungit
oppilaitokset

Palomiehet, kuvituskuva
Kulkukortti, kuvituskuva

Palveluntuottajat
Turvaa liikkuvan työn tekijät

Yksin, vaihtelevissa paikoissa ja erilaisin aikatauluin työskentelevät voivat altistua erilaisille turvallisuusuhkille, jotka tulee huomioida työturvallisuuden suunnittelussa. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus tehdä tarvittaessa hälytys nopeasti ja oikealle taholle.

turvallisuuspalvelut
huolto- ja siivoustoimijat
kiinteistö- ja isännöintipalvelut

Yritykset ja yhteisöt
Viesti luottamuksellisesti organisaation sisällä

Kriisitilanteessa tai muussa hätätilanteessa on joskus tarvetta välittää kriittistä tietoa eri osastojen tai henkilöiden välillä. Suojatun yhteyden avulla luottamuksellinen tieto voidaan lähettää kohdennetusti nimetyille vastaanottajille.

Kahvila, kuvituskuva

Osaava viestintäjärjestelmä

Katso videolta, miten Osaava toimii eri tilanteissa.

LATAA ESITE