Osaava automatisoi ja auttaa hallitsemaan

Osaava on pilvipalvelu, joka automatisoi ja mahdollistaa viestintää kriisi-, hätä- ja vaaratilanteissa. Sen keskeisiä toimintoja ovat ryhmäpuhelut, massaviestit sekä niiden aktivoimiseen ja hallinnointiin liittyvät palvelut.

Automaattisten viestien lisäksi myös manuaaliset hälytykset toimivat sujuvasti ja luotettavasti. 

Ryhmäpuhelut

Ryhmäpuhelun avulla voi soittaa määritellylle ryhmälle ja saada näin monisuuntaista viestintää aikaiseksi nopeasti, luotettavasti ja ilman turhia välikäsiä.

Ryhmäviestit

Ryhmäviesti tavoittaa määritellyn kohderyhmän nopeasti ja mutkattomasti ja on kätevä väline kriisi- ja organisaatioviestintäsi tueksi.

Tilannekuva

Eri teknologioista saatavan informaation avulla tilannekuvan muodostaminen onnistuu kätevästi ja luotettavasti.

Sähköpostien ja tekstiviestien massajakelu

Sähköpostilla tai tekstiviestinä lähetetyillä massaviesteillä voi tavoittaa haluamansa kohderyhmän luotettavasti. Sähköposti- ja tekstiviestiominaisuus täydentää viestintäjärjestelmän kokonaisuutta.

Automaatiot ja integraatiot

Osaava voidaan kytkeä muihin järjestelmiin, jotta viesti muutoksista saadaan kohderyhmille ajantasaisesti.

Hälytysten aktivointi

Hälytysten aktivointi tapahtuu tietokoneella, painikkeella, tekstiviestillä, puhelimitse soittamalla tai sähköpostilla.

Osaava API

Osaava on integroitavissa muihin järjestelmiin rajapintojen avulla, jolloin viestinnästä syntyy kattava ja automatisoitu kokonaisuus.

puhelimet – tabletit – tietokoneet – infonäytöt – turvapainikkeet – kamerajärjestelmät – paloilmaisimet – murtoilmaisimet – automaatiolaitteet – IoT-laitteet

Integraatiot ja automaatiot

Jotta viestintäjärjestelmä voi hyödyntää kaiken erikoistilanteiden viestinnässä tarvittavan tiedon, se voidaan integroida olemassaoleviin järjestelmiin ja laitteisiin, kuten esim. puhelimet, tietokoneet, infonäytöt, turvapainikkeet, kulunvalvontajärjestelmät, paloilmaisimet, murtoilmaisimet sekä automaatiolaitteet ja IoT-laitteet.

Käyttäjähallinta

Osaava-järjestelmän käyttäjätiedot voidaan synkronisoida CSV:n, paikallisen AD:n, Microsoft O365/AzureAD:n tai kulunvalvontajärjestelmien kanssa. Käyttäjien autentikointi tapahtuu O365:n, HAKA-tunnistautumisen tai Osaavan oman tunnistautumisen avulla.

Osaavan toimintaperiaate

* Integroinnit asiakkaan palveluihin mm.

käyttäjien synkronointi (esim. CSV, AD, M365/Azure, kulunvalvonta) ja tunnistautuminen (esim. M365, HAKA) sekä muut integraatiot (esim. ISM/interVIEW-valvomo-ohjelmisto, IoT, infonäytöt)