Osaavaa toimintaa – kaikki kolme kerralla!

14.9.2023

Osaava App Oy:lle toteutettiin alkusyksystä ISO 27001, ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien sertifiointiauditointi. SGS myönsi sertifikaatit kaikkiin kolmeen standardiin. Sertifikaatit koskevat koko yrityksen toimintaa ja kaikki palveluita, kuten Osaava-viestijärjestelmää ja turvatuotteita.

”Sertifikaateilla on tärkeä merkitys meidän palveluiden kehittämisessä ja toiminnan laadun sekä tietoturvallisuuden osoittamisessa. Tietoturvallisuus ja tietosuoja on ollut keskeisessä roolissa jo alusta alkaen, kun ohjelmistoa on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Laatusertifioinnilla haluttiin puolestaan kehittää päivittäistä toimintaa, joka johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen ja parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä motivaatiota. Ympäristösertifiointi auttaa huomioimaan kestävän kehityksen ja ympäristönäkökohdat koko toimitusketjussa ohjelmistokehityksestä turvatuotteisiin, niiden toimittamiseen, käyttöön ja kierrättämiseen”, korostaa toimitusjohtaja Janne Murtomäki.