Koettu turvallisuus

Hunderra Assefa – Turvallista kasvua

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan yhdeksänteentoista blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka haluaa maailmasta tasa-arvoisemman. Hunderra Assefa on monessa mukana. Haastattelimme häntä liittyen rooliinsa terveyspalveluita tarjoavassa Medipulssi Oy:ssä. Alun perin hän ei halunnut antaa aiheesta haastattelua, koska ei ole terveys- […]

Top