Aiheesta: Osaava

TURVALLISUUS LISÄÄ OPPILAITOSTEN TOIMINTAKYKYÄ

Oppilaitosten lukuvuosien jälleen käynnistyessä on hyvä miettiä myös niiden turvallisuusasioita. Vaikka opetustyö ja kansakunnan sivistäminen ovat edelleen niiden toiminnan kivijalka, toimintaympäristöön liittyvät turvallisuuskysymykset pysyvät vahvasti keskusteluissa. Todellisuutta on, että opetusympäristöjen riskit ja uhkakuvat ovat hyvin samanlaisia kuin muissakin paikoissa, joihin ulkopuolisten toiminta voi vaikuttaa haitallisesti. Turvallisuuden kehittämisen punaisena lankana tulee olla oppilaitoksen toimintakyvyn lisääminen. Turvallisessa […]

OSAAVA – JOUSTAVAA VIESTINTÄÄ POIKKEUSTILANTEISIIN

Tänä päivänä organisaatiot kohtaavat toiminnassaan hyvin erilaisia haasteita kuin muutama kymmenen vuotta sitten. Olisiko 80-luvulla ollut tavallista, että yrityksen maine on yhtäkkiä vaarassa kolhiintua somessa julkaistun kirjoituksen johdosta? Miksi silloin saattoi riittää hyvin, että tulipalon sattuessa kaikki paikallaolijat tiesivät vaaratilanteesta eikä tietoa tarvinnut levittää sen laajemmalle? Tiedonvälityksen toimivuus testataan aina lopullisesti tositilanteessa, jolloin uhka saattaa […]

Top