Osaava Design – Selkokielisyys

5.8.2021

Saimme Design From Finland merkin kesän aikana. Se myönnettiin ohjelmistomme käytettävyyden (ja kotimaisuuden) johdosta. Aina järjestelmä ei ole näyttänyt samalta, se on vaatinut vuosien kehitystyön. Tulemme julkaisemaan graafisesti kehityksestä omat tekstinsä vielä myöhemmin, joissa paneudumme syihin eri valinnoille. Tänään haluamme puhua selkokielisyydestä, vaikka emme vielä täysin sitä selkokielisesti osaakaan tehdä.

Osaavan tavoitteena alusta lähtien oli tarjota paras mahdollinen ratkaisu poikkeustilanneviestintään siten, että alusta ei ole esteenä viestinnälle. Samalla järjestelmän pitää toimia ennakoitavasti, eli käyttäjän tulee helposti oppia miten mikäkin asia tapahtuu. Kriisin keskellä ei ole aikaa suunnitella kriisiviestintää, vaan sen pitää sujua helposti.

Kun graafista käyttöliittymää viedään eteenpäin laajalti, lopulta hiotaan pienien symbolien luettavuutta. Mikä toki myös tärkeää, mutta täydelliseksi designia ei koskaan saada. Nyt käyttöliittymä kehittyy hitaammin kohden yhä toimivampaa kokonaisuutta, kun se on saatu riittävän hyvälle tasolle. Joten on aika keskittyä uusiin kehityskohteisiin ja seuraavaksi vuorossa on viestinnän tärkeä osa-alue – itse kieli.

Selkokielisyys

Osaava on täysin suomalainen alusta. Se on kehitetty monikieliseksi, mutta suunnittelu on silti vahvasti sidoksissa länsimaiseen lukutapaan (vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas). Se ei sinällään ole haaste, mutta se asettaa tietyn perusvaatimuksen sisällölle. Tekstiä luetaan siten, kuin se kulttuurisidonnaisesti tulkitaan.

Samalla itsessään tekstin tulisi olla helposti ymmärrettävissä. Selkokielisyys ei tarkoita vain hyvää ja laadukasta kielenkäyttöä, vaan ilmaisun selkeyttämistä siten, että siinä ei ole tulkinnallisuutta. Se työ on vasta aluillaan viestinnässämme (tämäkin teksti pitää sisällään kielikuvia). Tietyt sanat on valittu käyttöliittymään asiakastoiveiden perusteella ja niitä myös pohditaan säännöllisesti. Mutta enemmän on tarve kehittää ohjeistuksiamme, koulutuksiemme viestintää ja suunnitella ne myös monikulttuurillisesti – turvallisuus ei saa vaatia täydellistä kielen osaamista ja kykyä käyttää vaikeita teknisiä ratkaisuja.

Osaava kehittyy jatkuvasti, haluamme olla paras alusta välittää tietoa poikkeustilanteissa. Osaava ei pelasta ihmisiä, mutta välittämämme tieto sitä tekee. Joskus myös ne viestipohjien ja automatisoitujen informaatioiden sisältö on syytä selkokielistää ja siinä myös jatkossa autamme asiakkaitamme. Harjoitellaan kaikki selkokielisyyttä, niin virhetulkintojen riski laskee ja maailma on vähän turvallisempi meille kaikille.