Aiheesta: työturvallisuus

5 KEINOA YKSIN TYÖSKENTELEVÄN TYÖTURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI

Työturvallisuuslaki ei näe eroa yksin tai yhdessä muiden kanssa työskentelevien kesken. Miten siis yksin työskentelevien työturvallisuudesta tulisi huolehtia? Monilla aloilla ja työtehtävissä töitä tehdään tyypillisesti yksin. Kun ympärillä ei ole työkaveriverkostoa, työturvallisuuden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erilaisiin tekijöihin ja riskeihin, ja hyödynnettävä muun muassa uusia teknologioita. Lain asettama velvollisuus Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta. […]

POIKKEUSTILANTEET HAASTAVAT VIESTINNÄN TEOLLISUUSALUEILLA

Kuvittele työpaikka, jossa työskentelee satoja tai tuhansia ihmisiä päivittäin, lukumäärä elää päivän mukaan, ihmiset vaihtuvat työvaiheiden ja -vuorojen mukaan – ja nämä ihmiset työskentelevät vieläpä eri työnantajille. Miten pidät hallussa verkoston, jolle pitäisi tarvittaessa saada välitettyä sama viesti, nopeasti ja suunnitellusti? Teollisuuden toimipisteille on tyypillistä, että samalla alueella työskentelee lukuisten eri yritysten työntekijöitä. Päätoimijan – […]

OSAAVA – JOUSTAVAA VIESTINTÄÄ POIKKEUSTILANTEISIIN

Tänä päivänä organisaatiot kohtaavat toiminnassaan hyvin erilaisia haasteita kuin muutama kymmenen vuotta sitten. Olisiko 80-luvulla ollut tavallista, että yrityksen maine on yhtäkkiä vaarassa kolhiintua somessa julkaistun kirjoituksen johdosta? Miksi silloin saattoi riittää hyvin, että tulipalon sattuessa kaikki paikallaolijat tiesivät vaaratilanteesta eikä tietoa tarvinnut levittää sen laajemmalle? Tiedonvälityksen toimivuus testataan aina lopullisesti tositilanteessa, jolloin uhka saattaa […]

Top