Jani Hujanen – Ennakoivaa turvallisuutta

19.5.2021

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 27

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan 27. blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka ottaa riskejä vapaalla, että töissä voi olla turvallinen.

Jani Hujanen vastaa Mantsinen Groupin turvallisuuden pitkäkestoisesta kehittämisestä. Erinomaiset tulokset ovatkin vuosien työn tulosta.

Milleniaalista turvallisuuskulttuuria

Jani Hujanen on milleniaali, kuten moni muukin artikkelisarjan haastatelluista. Milleniaalit ovat 24–40-vuotiaita (2021). Eli hyvin suuri osa työelämässä vaikuttavista henkilöistä kuuluu tähän sukupolveen.

Milleniaaleja on vuosia käsitelty eri näkökulmista ja usein nostaen esille sukupolven pyrkimys edistää yhteistä hyvinvointia. Taustalla kasvuympäristö, joka on ollut raskas mielenterveydelle ja siten yleiselle hyvinvoinnille.

Sanotaankin, että milleniaalit ovat parhaimmillaan silloin, kun he saavat omaehtoisesti tehdä maailmasta parempaa. Työelämässä se tuottaa joskus ristiriitoja, mutta moderni turvallisuuskulttuuri arvostaa milleniaalista tapaa haluta edistää omaa ja muiden hyvinvointia.

– Molemmat vanhemmat olivat yrittäjiä, kun olin lapsi, siinä sai osallistua yrityksen asioiden hoitoon pienestä pitäen

Hujanen on kasvanut perheessä, jossa työhön suhtauduttiin perinteisesti.

Onhan siinä iso ero miten työelämä nähdään vanhempien ihmisten toimesta

Perinteiset työurat ovat kadonneet ja tilalle on tullut itsensä työllistämistä ja moderneja tapoja yrittäjyyteen. Moni milleniaali kokee olevansa jatkuvasti yrittäjä, vaikka olisikin työsuhteessa. Siinä on omat suuret mahdollisuutensa ja samalla se on rasite jaksamiselle, jos asioita ei saa käsiteltyä oikein.

– Onhan se ollut huikeaa, mitä mahdollisuuksia mun sukupolvelle on annettu

Hujanen viittaa globalisaatioon, joka mahdollisti sen, että moni sukupolvensa edustaja pääsi opiskelemaan ulkomaille. Samalla kun maailma pieneni, monilla ongelmat kasaantuivat ja kasvoivat.

– Työelämätutkimuksia kun lukee, niin onhan siellä nähtävissä se, että moni on kasvanut jatkuvan stressin alaisuudessa

Riippumatta siitä, miten suhtautuu eri sukupolviin tai uskooko edes niiden luokituksen olemassaoloon, on hyvä hahmottaa maailman muuttumisen heijastevaikutuksia. Globalisaatio lisäsi mahdollisuuksia, mutta myös kilpailua niin henkilöiden kuin yrityksienkin välillä.

Enää ei riitä, että yhtiö on Suomessa alansa parhain, vaan toimintaa verrataan kaikkiin maailman yhtiöihin. Tämä näkyy siinä, miten Mantsinen Group on lähtenyt kehittämään turvallisuuskulttuuria.

Halutaan olla maailman paras siinä

Tiellä huipulle

Jani Hujanen harrastaa urheilulajeja, jotka joku voi nähdä tarpeettomina riskeinä.

– Voihan siinä olla vähän sitä, että harrastuksien parissa ottaa riskejä, kun työelämässä niitä halutaan välttää

Hujanen käy laskettelemassa rinnealueiden ulkopuolella esimerkiksi Norjassa ja Alpeilla. Off-piste laskettelu on perinteinen osa laskettelukulttuuria. Samalla siihen liittyy huomattavasti korkeampi riski kuin rinteessä tehtävään lasketteluun. Joidenkin vakuutusyhtiöiden tietojen mukaan 75% Alpeilla sattuvista laskettelu onnettomuuksista tapahtuu off-piste laskettelussa.

– Kun on saanut kokea ja kehittyä lajissa pitkälle, niin on oppinut myös, että ei saa sokeutua riskeille

Riskianalyysit pitää tehdä lennosta vapaalaskuja tehdessä. Pitää pystyä analysoimaan lumimassoja ja tekemään nopeita päätöksiä jopa jokaisen laskun aikana. Ennen laskua on jo pitänyt ymmärtää monia muuttujia, jotka vaikuttavat turvallisuuteen.

Moni kaveri on ollut todella pahassa lumivyöryssä

Hujanen on välttänyt yliampuvat riskit, jopa lajeissa, joissa riskit kasvavat suuriksi. Taustalla ehkä milleniaalinen ajatus siitä, että hyvinvoinnin ehdoilla pitää asioita tehdä, vaikka mennäänkin äärirajoilla.

Samat periaatteet, jotka ovat osa Hujasen persoonaa ja osittain ehkä jaettua sukupolven saamaa oppia, näkyvät Mantsinen Groupin turvallisuuskulttuurissa.

– Otetaan toiset huomioon, pidetään lupaukset, ollaan luotettavia ja vilpittömiä, sekä etsitään yhdessä ratkaisuja

Vapaalaskuista eikä turvallisuudesta tulisi paljoakaan, jos sitä ei noilla periaatteilla tehtäisi.

Miten olla erinomaisesti turvallinen?

Syitä jonkin yhtiön hyville saavutuksille turvallisuuden osalta on aina hyvä hakea. Keskustelemme niistä paljon Hujasen kanssa, mutta vain osa asioista on monistettavissa. Kun tekijöiden ja yhtiön kulttuuri on turvallisuutta vahvasti ruokkivaa, voidaan siellä panostaa erilaisiin asioihin, kuin toisenlaisen turvallisuuskulttuurin yhtiössä.

– Jopa meidän ratkaisukeskeisessä ajattelussa on omat ongelmansa, on riskinä, että ei paneuduta oikeisiin taustaongelmiin, kun ratkaistaan esille nousseita asioita

Hujanen osaa suhtautua kriittisesti edustamansa organisaation tekemiseen. Samalla hän toki myöntää, että saa työskennellä erinomaisessa työympäristössä.

– Meillä on työterveys todella kovalla tasolla ja aidosti halutaan auttaa toisiamme kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Kun organisaatio asettaa turvallisuuden kärkeen, tapahtuu monessa asiassa erinomaisia muutoksia. Ennustettavuuden ja laadun kehittyminen parantavat tuottavuutta, joka näkyy taloudellisena etuna. Panostukset turvallisuuteen ovat panostuksia yhtiön toimintaan, eikä niitä pitäisi nähdä erillisinä toimintoina.

Meillä on uuden toimitusjohtajan tultua edistynyt vauhdilla keskustelun ja tunneymmärryksen kulttuuri

Mantsinen Group ei erikseen panosta turvallisuuteen, vaan se on osa yhtiön perustoimintoja. Hujanen saa keskittyä ennakoivaan tekemiseen tulipalojen sammuttelun sijaan.

– Viimeisin on ollut se, että alettiin tuotannon kanssa yhdessä pohtia, että miten silmävaurioita voitaisiin ehkäistä tietyssä tuotantovaiheessa

Kyseessä ei siis ollut tapaturman jälkeinen projekti, vaan etukäteen tehtyä riskianalyysia ja sen pohjalta käytännön ratkaisuja.

– Hankittiin sitten vähän erilaiset silmäsuojaimet, että saadaan vähennettyä riskien mahdollisuus pieneksi

Hujanen kertoo innoissaan siitä, miten koko porukka osallistui testailemaan erilaisia suojalaseja. Miten ne saatiin käyttöön kaikille ja kuinka uusi turvaratkaisu vain lisäsi hyvinvointia. Jossain organisaatiossa olisi pitänyt keskustella siitä, miksi kaikki eivät halua niitä käyttää.

Kaikki organisaatiot eivät vielä nauti milleniaalisesta turvallisuuskulttuurista.

 

Haastateltu
Jani Hujanen
Mantsinen Group

Artikkelin kuvituskuva on Jani Hujasesta Tirolissa. Kuvan tekijänoikeudet Jukka Pehkonen.