Juha Räsänen – Avoimesti kohden epävarmuutta

24.5.2021
Iisalmen Voimalaitos

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 28

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan 28. blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, jonka vastuulla on monien itä-suomalaisten käyttämä kaukolämpö sekä sähköntuotanto.

Juha Räsänen kehittää liiketoimintaa Savon Voimalla. Hän puhuu suoraan, koska ei halua jättää asioita epäselväksi.

Siirtomaksusta ja sähköverkoista

Haastattelun keskivaiheella keskustelu kääntyy yhtiön asemaan alueellaan.

– Kyllähän moni näkee meidät riistäjinä täällä korkeiden sähkönsiirtohintojen vuoksi

Juha Räsänen ei kiertele, vaan kertoo suoraan siitä, millaisessa asemassa sähköverkkoja ylläpitävät yhtiöt helposti ovat. Moni asia vaikuttaa siihen, kuinka paljon yhtiö perii sähkönsiirrosta maksua asiakkailtaan. Savon Voima on panostanut paljon verkon kunnostamiseen, että se vastaisi asetettuja vaatimuksia.

Vaatii runsaasti investointeja tarjota korkean varmuuden jakelua kaikkialle

Vaikka haastattelussa on keskusteltu energia-alan tulevaisuudesta, palaa keskustelu jatkuvasti nykyhetkeen.

– On helppoa unelmoida täydellisistä ratkaisuista ja jättää kaikki modernisoinnit tekemättä sillä tekosyyllä, ilmastomuutos on jo täällä ja me on alettu reagoida asioihin jo vuosia sitten

Savon Voima on tehnyt ratkaisuja, jotka tekevät toiminnastaan ympäristöystävällisempää. Muutokset eivät tapahdu hetkessä ja kokeilut on pakko tehdä pienessä mittakaavassa.

– Toki jokaiselle kuuluu oikeus saada energiaa kotiinsa, mutta miten tuotettuna ja jaeltuna on jatkuvasti pohdittavana meillä

Siirtomaksu herättää tunteita. Siitä syntyvä stressi näkyy myös energia-alan sisällä. Moni saa siirtomaksuista kuulla usein ja se voi vaikuttaa jaksamiseenkin. Sähköverkko on kuitenkin pakko pitää yllä ja olla eri ratkaisuja käytössä, joilla taataan erilaisten häiriöitilanteiden koittaessa tasainen jakelu.

Kyllähän sitä välillä pohtii, että miten kaiken sen tiedon saisi jokaiselle annettua

Räsänen kehittää Savon Voiman toimintaa. Mutta tulevaisuutta ei voi tehdä ilman nykyhetken ymmärrystä. Välillä on myös pakko hyväksyä kompromissien teko, jotta asioita saadaan liikkeelle ajoissa.

– Keskustelu pyörii ehkä liikaa siinä, että mitä kaikkea voisi joskus olla tarjolla, eikä siinä, mitä me voidaan tehdä tänään

Savon Voima on alkanut asioita tehdä. Samalla kun sähköverkkoa kehitetään yhä varmemmaksi, myös lämmön ja sähkön tuotannon ja tukitoimintojen pitää modernisoitua.

Tulevaisuus alkoi jo

Juha Räsänen puhuu avoimesti siitä, millainen historia Savon Voimalla on eri asioissa – miten yhtiöjärjestelyt ovat vaikuttaneet ja kuinka nykyinen kuntaomistajuus on organisoitu erinomaisesti.

Voimia yhdistämällä saadaan onnistumisia

Savon Voimalla on selkeä tavoite ratkaista tulevia ongelmia tänään, eikä tulevaisuudessa.

– Pitää muistaa, että energiayhtiöillä on todella isot investoinnit olemassa ja niiden johdosta muutokset ovat hitaita

On helppoa puhua siitä, miten erilaisilla ratkaisuilla saa tuotettua energiaa ympäristöystävällisesti. Eri tuotantotapojen välillä on kuitenkin huomattavia eroja siinä, miten hyvin ne sopivat esimerkiksi Suomen suurestikin vaihtelevaan energiantarpeeseen ja kuinka energiantoimituksen luotettavuus ja varmuus voidaan joka tilanteessa taata.

– Kaikki vaihtoehdot olemassa, mutta samalla vaaditaan, että energian hinta ei saa nousta

Energiayhtiöiden on pakko hakea ratkaisuja, jotka myös sopivat osaksi verkostoaan. Monien tuotantomuotojen ongelma on epäsäännöllinen tuotanto, joka vaatii toisenlaisia ratkaisuja osaksi verkostoa.

– Energian varastointia testaillaan, hyvinkin erilaisia ratkaisuja siinä, miten energia saadaan talteen ja jakoon tarpeen mukaan

Savon Voimalla on useita kehitysprojekteja, joissa huomioidaan juurikin alueelliset mahdollisuudet ja tarpeet. Samaa työtä tehdään monessa muussakin alan yhtiössä.

– Tottakai meidän pitää olla tietoisia vaihtoehdoista ja testailla niiden toimivuutta, mutta kristallipalloa ei meilläkään ole

Energia-alan haasteena on nopea kehitystahti viimevuosina. Investointeja suunnitellaan pitkillä ajanjaksoilla ja kehitys taas tapahtuu vauhdilla jatkuvasti. On mahdotonta tehdä varmasti oikeita ratkaisuja, joten alan toimijat pyrkivät huomioimaan todennäköisyyksien kautta tulevaisuuden haasteita.

– Meillä mietitään niin hukkalämpöjä, massiivilämpöpumppuja, geo- ja bioenergiaa, lämpövarastoja ja kulutusjoustoja

Juha Räsänen haluaa puhua avoimesti asioista, jotta ymmärrys alaa kohtaan kehittyy. Monissa asioissa Suomessa tehdään huippumodernia työtä, mutta se työ näkyy viiveellä. Tänään suunnitellaan ratkaisuja joidenkin vuosien päähän.

– Hyvä esimerkki se, että me päätettiin luopua turpeen polttamisesta jo vuosia sitten, ennen tietoa lainsäädännön muutoksista, jotka ovat sen hintaa nostaneet tai tulossa nostamaan

Monessa suunnitelmassa pitää luottaa todennäköisyyksiin. On mahdotonta sanoa varmuudella, millaisia tarpeita energiaverkoille tulee tulevaisuudessa, miten paljon hukkalämpöä syntyy alueellisesti esimerkiksi teollisen kehityksen seurauksena ja mitkä tuotantomuodot osoittautuvat parhaaksi juuri Savon Voiman alueella.

Metsät täällä ainakin kasvaa, että bioenergian ratkaisut voivat olla toimivia

Heti perään Räsänen mainitsee bioenergian eri ongelmakohtia. Saatavuus ei ole taattua, kun metsäyhtiöt elävät omissa sykleissään, jotka heijastelevat sen toimialan globaalia markkinaa. Huoltovarmuus ei saa heikentyä sen takia, että energiaa halutaan tuottaa lähialueen metsistä.

Moderneja ajatuksia

Heti haastattelun alussa Juha Räsänen innoissaan kertoili monisanaisesti siitä, miksi Savon Voimalla menee hyvin. Ehkä osa on sitä sähkönsiirtomaksua, mutta enemmän taustalla on yrityskulttuuri, joka ruokkii halua kokeilla asioita.

– Kiehtoo ajatus alueellisista akustoista, jotka voisi sitten poikkeustilanteissa palvella alueen asukkaiden energiatarpeita sekä tuoda joustoa samalla sähkön tuotannon muutostarpeisiin

Alueelliset energiavarastot ovat vauhdilla kasvava markkina. Moni tietää erään sähköautoja valmistavan yhtiön aurinkopaneelikatot yhdistettynä yhden kiinteistön akustoon. Samoja malleja hieman isommassa mittakaavassa voitaisiin ehkä hyödyntää myös Suomessa.

Asiakas tulee olemaan kuluttaja ja tuottaja ja me hallinnoidaan verkkoa

Juha Räsänen on tosissaan puhuessaan alan murroksesta. Siihen on pitänyt toimijoiden jo valmistautua.

– Kaukolämpöverkko tulee olemaan monisuuntainen, ei se putkisto sinällään mitään tee, vaan sitä pitää hallinnoida kaikkien kannalta järkevästi

Lukijalla saattaa tässä vaiheessa herätä kysymys siitä, mitä tekemistä tällä kaikella on turvallisuuden kanssa. Savon Voimalla turvallisuus on osa normaalia toimintaa. Joten siitä kertoo parhaiten yhtiön sisäinen toimintakulttuuri.

– Kun tulin taloon pohdin, että kuinkakohan kankeaa täällä on kehittää asioita, tämähän on hyvinkin notkea ja vanhatkin työntekijät jaksaa innostua ideoista, vaikka ovat ehkä jo aiemmin vastaavaa testanneet

Juha Räsänen ei säästele ylisanoja kertoessaan siitä, millaisessa työyhteisössä hän saa olla mukana kehittämässä toimialaa. Se on sujuvaa, koska yhtiöllä on vahvat traditiot turvallisuudessa ja hyvinvoinnissa.

Syy yhtiön moderniin tekemiseen on niin henkilöstössä, johdossa, mutta myös historiassa.

Savon Voima oli jonkin aikaa ulkomaalaisessa omistuksessa, siltä ajalta peräisin on monia toimivia käytäntöjä

Yhtiö kohtaa tulevaisuuden aktiivisella otteella, vaikka kellään ei ole varmaa tietoa siitä, mitä ne oikeat päätökset energiamurroksessa ovat. Kun organisaatio tukee innovointia, on käytössä enemmän työkaluja epävarmuuden kohtaamiseen. Siinä Savon Voima on onnistunut erinomaisesti.