Valtteri Partanen – Asiat pitää viedä maaliin

28.5.2021
Iisalmen Voimalaitos

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 29

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan 29. blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka haluaa tehdä maailmasta paremman.

Valtteri Partanen istuu kotonaan koneen äärellä, kun Teams:n yhteys aukeaa. Hän tekee etänä, koska se on mukavaa. Tekisi toimistollakin, koska sekin on mukavaa.

Työn pitää olla mukavaa

Valtteri Partanen on kotoisin läheltä pääkaupunkiseutua. Hän on käynyt armeijan Lapissa ja opiskellut ulkomailla. Mikä sai miehen Kuopioon Savon Voimalle töihin?

– Tein opinnäytetyön Savon Voimalle aikanaan, jos on hyvä ja mielekäs ilmapiiri, niin toki se ruokkii sitten halua palata sellaisen yhtiön työntekijäksi

Moninainen taustansa projekti-insinöörinä näkyy myös siinä tekemisessä, mitä on turvallisuuden puolella toteuttaa.

Asioita pitää ennakoida, tehdä yhdessä aina johtoryhmää myöten

Modernilla otteella monessa energia-alan yhtiössä tehdään turvallisuutta. Savon Voimalla on myös hyvät tilastotiedot ja esimerkiksi pitkäaikaisterveiden osuus on 80 prosentissa, mikä on harvinaisen erinomainen tulos. Se kertoo siitä, että työilmapiiri on kunnossa ja sairaslomat kohdistuvat todennäköisesti fyysisiin sairauksiin, kuin mentaalisiin.

– Kyllä meillä on turvallisuus ja hyvinvointi isosti mukana tekemisessä aina palkitsemisesta lähtien

Palkitseminen on osa kokonaisuutta, joka kertoo siitä, että organisaatio on sitoutunut edistämään turvallisuutta ja hyvinvointia. Partanen mainitsee kuitenkin, että hyvinvointi on enemmän henkilöstöhallinnon asioita, kuin hänen.

Pitäisi toki tiivistää yhteistyötä kokonaisuudessa, että tilastoistakin opittaisiin enemmän

Milleniaalinen turvallisuuskulttuuri on sitä, että etukäteen välitetään toisistaan. Tällöin harvoin tulee yllätyksiä hyvinvoinnissa ja ennakoiva toiminta näkyy usein myös erinomaisina lukuina sairauspoissaolojen vähyytenä.

– Asioita tehdään, että kaikki voisi hyvin töissä ja vapaalla

Savon Voima on onnistunut luomaan työhön imua, jonka tutkitusti tiedetään lisäävän yhtiön tuottavuutta. Turvallisuuteen ja hyvinvointiin tehdyt panostukset näkyvät siis myös yhtiön tuottavuudessa.

Ei uhkailua tai lahjontaa, vaan parempia kasvatustapoja

Savon Voimalla turvallisuutta edistetään keskusteluilla.

– Toki näin nuorena pitää vähän miettiä sitä, miten asiat sanoo, että löytyy yhteisymmärrys

Valtteri Partanen on nuori, alle 30-vuotias.

Ei pidä hakea vastakkainasettelua, vaan keskustella

Tietynlaista kulttuuria kutsutaan toksiseksi maskuliinisuudeksi. Sillä usein viitataan ”pojat on poikia” -tyyliseen kulttuuriin, jossa halutaan jättää käsittelemättä virheet ja asioihin suhtaudutaan tietyllä ylimielisyydellä.

– Ei meillä sellaista ole, mutta tottakai menee uudet palosuojatut työvaatteet heti käyttöön, kun on päässyt ennakkoon testaamaan ja harjoittelemaan kipinöiden keskellä

Se onkin ehkä sen toksisen miehisyyden positiivinen vastine – lämminhenkinen keljuilu, piruilu ja äijäily. Sanoja vaikeaa sille löytää, kun ne ovat vahvasti aluesidonnaisia.

– Jos firman sähly tai kiekkovuorolla menee jotain pieleen, niin kyllä siitä saa kuulla jonkin aikaa kahvipöydissä

Yhdessä tekeminen saa ihmiset puhumaan avoimemmin. Vahva historia joukkuelajeissa näkyy Savon Voimalla myös koronan aikana siten, että monella on aito kaipuu takaisin toimistoelämään.

– Näin etäpäivinä on enemmän aikaa, mutta onhan se parinkymmenen minuutin ajomatka myös hyvä tapa siirtyä työmoodista vapaalle

Savon Voimalla ei pyritä lahjomaan ihmisiä tekemään yhdessä. Se tapahtuu itsekseen, kun työilmapiiri on kunnossa. Eikä turvallisuusriskeillä tarvitse pelotella, kun ennakoivaan työhön pääsee kaikki osallistumaan.

– Onhan se nyt mielekkäämpää, jos tekijä pääsee vaikuttamaan turvavarusteisiin

Valtteri Partanen puhuu avoimesti omasta elämästään. Se nyt vain tapansa tai ehkä se on tarttunut Savon Voimalta kaikkien työntekijöiden supervoimaksi.

Kokeiluja ja maaleja

Valtteri Partasen työajasta noin puolet menee työsuojelun parissa. Muutoin hän osallistuu erilaisiin energiatuotannon kehitysprojekteihin. Niissä projekteissa tehdään energiatuotannosta ympäristöystävällisempää ja ratkotaan tulevaisuuden haasteita.

– Onhan täällä vahva kokeilun kulttuuri, että jos jostain innostuu, niin pääsee sitä tekemään

Käytännössä se kulttuuri näkyy parhaiten ehkä siinä, miten Partanen kuvailee vaatimuksia sille, millainen on mielestään hyvä olotila tehdä töitä.

– Työstä pitää saada spirittiä, työstä pitää saada nauttia

Kokeilemisen kulttuuri voi kuitenkin kostautua, jos yrityskulttuuri ei samalla ole asioihin sitoutuvaa ja luotettavaa.

Ei mitään jätetä tekemättä loppuun, eihän muuten saisi mitään aikaiseksi

Joskus projekti ei johda pidemmälle, mutta sekin on tuonut oppia. Toisinaan ne asiat voivat viedä pitkällekin. Niinhän ne ovat vieneet Valtteri Partasen itsensäkin. Opinnäytetyön jälkeen hän on löytänyt itsensä Kuopiosta istumasta Teams -keskustelusta.

– Tykästyimme puolisoni kanssa Kuopioon

Työura Savon Voimalla on siis jo ollut yksi maaliin saatettu projektivaihe. Jatkossa Partanen vapaa-ajalla aikoo metsästää ja työroolissaan jatkaa maailman parantamista.

– Työkaveri sai houkuteltua aikanaan katsomaan pesäpalloa, sekin oli livenä katsottuna todella mielenkiintoista

Kysytään Partaselta mitä tahansa, hän löytää asiasta positiivisen puolen. Koronassakin hän näkee tulevaisuuteen paljon hyvää.

Yhdessäolon merkitys ymmärretään yhä paremmin

Valtteri Partasen maailma on astetta valoisampi kuin monella muulla. Ei, koska hän sulkisi silmänsä huonoilta asioilta, vaan koska hän näkee niissä mahdollisuuksia. Virheistä saa tehtyä uusia projekteja, jotka voi sitten yrittää viedä maaliin.

Haastateltu
Valtteri Partanen
Projekti-insinööri ja työsuojelupäällikkö
Savon Voima