Aiheesta: kriisiviestintä

TURVALLISUUS LISÄÄ OPPILAITOSTEN TOIMINTAKYKYÄ

Oppilaitosten lukuvuosien jälleen käynnistyessä on hyvä miettiä myös niiden turvallisuusasioita. Vaikka opetustyö ja kansakunnan sivistäminen ovat edelleen niiden toiminnan kivijalka, toimintaympäristöön liittyvät turvallisuuskysymykset pysyvät vahvasti keskusteluissa. Todellisuutta on, että opetusympäristöjen riskit ja uhkakuvat ovat hyvin samanlaisia kuin muissakin paikoissa, joihin ulkopuolisten toiminta voi vaikuttaa haitallisesti. Turvallisuuden kehittämisen punaisena lankana tulee olla oppilaitoksen toimintakyvyn lisääminen. Turvallisessa […]

5 KEINOA YKSIN TYÖSKENTELEVÄN TYÖTURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI

Työturvallisuuslaki ei näe eroa yksin tai yhdessä muiden kanssa työskentelevien kesken. Miten siis yksin työskentelevien työturvallisuudesta tulisi huolehtia? Monilla aloilla ja työtehtävissä töitä tehdään tyypillisesti yksin. Kun ympärillä ei ole työkaveriverkostoa, työturvallisuuden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erilaisiin tekijöihin ja riskeihin, ja hyödynnettävä muun muassa uusia teknologioita. Lain asettama velvollisuus Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta. […]

POIKKEUSTILANTEET HAASTAVAT VIESTINNÄN TEOLLISUUSALUEILLA

Kuvittele työpaikka, jossa työskentelee satoja tai tuhansia ihmisiä päivittäin, lukumäärä elää päivän mukaan, ihmiset vaihtuvat työvaiheiden ja -vuorojen mukaan – ja nämä ihmiset työskentelevät vieläpä eri työnantajille. Miten pidät hallussa verkoston, jolle pitäisi tarvittaessa saada välitettyä sama viesti, nopeasti ja suunnitellusti? Teollisuuden toimipisteille on tyypillistä, että samalla alueella työskentelee lukuisten eri yritysten työntekijöitä. Päätoimijan – […]

VOIKO KRIISIIN VALMISTAUTUA?

Kriisi ei aina ole onnettomuus. Se voi olla myös muunlainen ennakoimaton tapahtuma, jonka selvittämiseksi normaali päivittäinen toimintamalli ei päde. Kriisin tunnistaminen Kriisi on tavanomaisesta toiminnasta poikkeava tilanne, joka tulee eteen ennakoimatta. Kriisin tunnusmerkit täyttävät tyypillisesti: riittävän suuri riski ongelmana ilmenevä tilanne ihmishenkiä vaativa tai vakavia loukkaantumisia aiheuttava onnettomuus suuria aineellisia ja taloudellisia vahinkoja aiheuttava onnettomuus […]

Top