Voiko kriisiin valmistautua?

17.4.2019
Safety First, kuvituskuva

Kriisi ei aina ole onnettomuus. Se voi olla myös muunlainen ennakoimaton tapahtuma, jonka selvittämiseksi normaali päivittäinen toimintamalli ei päde.


Kriisin tunnistaminen

Kriisi on tavanomaisesta toiminnasta poikkeava tilanne, joka tulee eteen ennakoimatta. Kriisin tunnusmerkit täyttävät tyypillisesti:

  • riittävän suuri riski
  • ongelmana ilmenevä tilanne
  • ihmishenkiä vaativa tai vakavia loukkaantumisia aiheuttava onnettomuus
  • suuria aineellisia ja taloudellisia vahinkoja aiheuttava onnettomuus
  • organisaation maineen ja luotettavuuden vaarantava ennakoimaton tapahtuma

Kriisi voi olla myös tilanne, joka kehittyy usean eri tekijän vaikutuksesta nopealla aikataululla, jolloin se voidaan tunnistaa ja jopa yrittää estää.

Kriisien tunnistaminen ja raportointi edellyttävät organisaatiossa oikeiden ihmisten vastuuttamista. Hyvin valmistautunut organisaatio on myös luonut ja jalkauttanut prosessin, jolla kriisitilanteet saadaan tunnistamisen jälkeen viivytyksettä ja oikeellisina asiasta vastuussa olevien henkilöiden tiedoksi.

Kriisijohtaminen organisaatiossa

Organisaation tehokas toiminta ja reagointi kriisitilanteen toteutuessa vaatii valmiit tarkastuslistat ja eri toimijoiden ja heidän vastuidensa määrittelyt. Kriisiryhmään on koottu eri toimintojen edustajat ja määritelty jokaisen vastuut ja tehtävät. Ryhmän koko ja kokoonpano vaihtelevat organisaatioista ja kriisin luonteesta riippuen. Keskeistä kuitenkin on, että ryhmä on tottunut toimimaan toistensa kanssa tai heillä on siihen hyvät valmiudet taitojensa ja kokemuksensa avulla.

Lisäksi ryhmän tulee tietää, mikä on prosessin tavoite, eli mitä ryhmän pitää saada aikaan ja miten.

Kriisin johtamisella pyritään minimoimaan ihmismenetykset ja -loukkaantumiset sekä taloudelliset ja tuotannolliset vahingot. Tavoitteena on myös palauttaa organisaation normaali toiminta mahdollisimman nopeasti.

Poikkeustilanteessa viestinnällä on korostettu merkitys. Kriisiviestinnän tehtävänä on pyrkiä pitämään kaikki kriittiset osapuolet tietoisina kriisin tilanteesta, jotta he pystyvät toimimaan kriisinhallintaprosessin edellyttämällä tavalla omalla vastuualueellaan. Viestintä toimii ensisijaisesti organisaation sisällä, mutta tuottaa tilanteenmukaisia ja hallittuja lausuntoja myös organisaation ulkopuolelle, esimerkiksi viranomaisille ja medialle. Tutustu aiempaan blogiimme, jossa kerromme Osaava-viestintäjärjestelmän eduista tällaisessa tilanteessa.

5 vinkkiä tilanteen hallitsemiseen

Yksi liikkeenjohdon ikoneista, Jack Welch, kuvailee kriisiä tulipalon sammuttamiseksi. Hänen mukaansa johdon tulee kriisitilanteessa toisaalta ponnistella kriisin hallitsemiseksi, mutta myös pitääkseen päivittäisen toiminnan erillään kriisistä ja arjen rattaat pyörimässä. Welch toteaa myös, että on vaikea laatia sääntöjä, jotka soveltuisivat universaalisti kaikenlaisiin kriiseihin. Hän esittää kuitenkin viisi perusoletusta, joiden tulisi suunnata kriisihallinnan toimia:

Oleta, että…