Osaava – joustavaa viestintää poikkeustilanteisiin

27.3.2019

Tänä päivänä organisaatiot kohtaavat toiminnassaan hyvin erilaisia haasteita kuin muutama kymmenen vuotta sitten. Olisiko 80-luvulla ollut tavallista, että yrityksen maine on yhtäkkiä vaarassa kolhiintua somessa julkaistun kirjoituksen johdosta? Miksi silloin saattoi riittää hyvin, että tulipalon sattuessa kaikki paikallaolijat tiesivät vaaratilanteesta eikä tietoa tarvinnut levittää sen laajemmalle?


Tiedonvälityksen toimivuus testataan aina lopullisesti tositilanteessa, jolloin uhka saattaa kohdistua sekä aineellisiin että aineettomiin resursseihin, puhumattakaan ihmishengistä. Joustava ja monipuolinen viestintäjärjestelmä vastaa tilanteen vaatimuksiin ja tarjoaa työkalut ihmisten tavoittamiseen sijainnista riippumatta.

Kokonaisvaltainen hallinta

Osaava-viestintäjärjestelmän tavoitteena on tarjota organisaation viestintäverkoston hallintaan kokonaisvaltainen ratkaisu, joka palvelee erityisesti poikkeustilanteissa. Yksi järjestelmän vahvuuksista on nimittäin mahdollisuus liittää se muihin avainjärjestelmiin (esimerkiksi paloilmoittimeen tai murtohälytysjärjestelmiin), jolloin viestintä pystyy saavuttamaan viiveettä kaikki tietoa tarvitsevat – myös ne työntekijät, jotka työskentelevät yksin vaihtelevissa paikoissa.

Osaavan keskeisiä toimintoja ovat

  • hätä- ja vaaratiedotteiden lähetys halutulle kohderyhmälle samanaikaisesti eri kanavissa
  • häiriötiedotteiden välitys ajantasaisesti ja nopeasti keskeisten järjestelmien ja laitteiden kesken
  • kriisitilanneviestintä nopeasti, tehostetusti ja luotettavasti kriisinhallinnan vaatimalla tavalla
  • organisaatioviestintä, esim. henkilö- ja ryhmäkutsut tai luottamuksellisen tiedon välittäminen
  • tilannekuva viestien tavoittavuusraportin ja chatin avulla

Viestintäjärjestelmä voidaan räätälöidä yksilöllisesti organisaation tarpeiden mukaiseksi. Valittavissa on useita viestintätapoja ja integraatiomalleja:

hälytysten aktivointi eri tavoin, mm. painikkeella, tekstiviestillä tai puhelimitse

VIESTINNÄN KETJUTUS

RYHMÄPUHELUT JA -VIESTIT

SÄHKÖPOSTIEN JA TEKSTIVIESTIEN MASSAJAKELU

AUTOMATISOINTI

INTEGRAATIOT KAIKKIIN IOT-LAITTEISTOIHIN JA -JÄRJESTELMIIN RAJAPINTOJEN KAUTTA

Sen lisäksi, että kattava ja luotettava viestintäjärjestelmä parantaa tavoitettavuutta ja ajankäyttöä, se myös osoittaa, että yritys huolehtii työntekijöidensä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kuinka monta kertaa oletkaan kuullut työtyytyväisyyskyselystä, jossa moititaan sisäistä viestintää?