Poikkeustilanteet haastavat viestinnän teollisuusalueilla

20.5.2019
Tehdasrakennus, kuvituskuva

Kuvittele työpaikka, jossa työskentelee satoja tai tuhansia ihmisiä päivittäin, lukumäärä elää päivän mukaan, ihmiset vaihtuvat työvaiheiden ja -vuorojen mukaan – ja nämä ihmiset työskentelevät vieläpä eri työnantajille. Miten pidät hallussa verkoston, jolle pitäisi tarvittaessa saada välitettyä sama viesti, nopeasti ja suunnitellusti?

Teollisuuden toimipisteille on tyypillistä, että samalla alueella työskentelee lukuisten eri yritysten työntekijöitä. Päätoimijan – tilaajan roolissa olevan – omien työntekijöiden lisäksi paikalla on vaihtelevasti lukuisia alihankkijoita, raaka-aineiden toimittajia ja muiden sidosryhmien edustajia. Samanaikaisesti alueella saattaa siis työskennellä ja vierailla yhteensä jopa tuhansia ihmisiä.

Lainsäädäntö asettaa omat velvoitteensa riskienhallinnalle ja turvallisuudelle. Viestinnällä on näissä oma roolinsa, mutta usein sen toteuttaminen on haasteellista laajalle ja vaihtuvalle ihmisjoukolle. Viestinnän kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Mistä asioista on tärkeää saada tietoa yhteisellä työpaikalla?
  • Mikä on tarvittava tieto?
  • Mistä tarvittava tieto saadaan?
  • Kuka vastaa tiedottamisesta yhteisellä työpaikalla eri tilanteissa?
  • Miten kriisiviestintä on hoidettu?

Saavutettavuus ja reaaliaikaisuus avainasemassa

Osaava integroidaan kulunvalvontaan, jolloin järjestelmässä on reaaliaikainen tieto tehdasalueella olevista henkilöistä, on kyseessä sitten oma henkilökunta, alihankkija, vuokralainen tai vierailija. Ajoneuvot kuljettajineen tunnistetaan rekisterikilven perusteella alueen sisäänkäynneillä.

Reaaliaikaisen seurannan avulla tieto alueella mahdollisesti tapahtuneesta poikkeustilanteesta, kuten tulipalosta, voidaan välittää nopeasti ja kohdennetusti kaikille tehdasalueella oleville henkilöille.

Osaava integroidaan valvomo-ohjelmistoon, jolloin tilanteen vaatiessa tiedotusketju voidaan käynnistää viivytyksettä valvomosta. Tiedotusketjun käynnistymisen varmistamiseksi ohjelma on asennettu kaikkiin tarvittaviin työasemiin.

Ketjun käynnistyessä tiedotus perustuu kulunvalvonnasta saatuihin reaaliaikaisiin paikallaolotietoihin tai etukäteen kriisiviestintäsuunnitelman mukaisesti luotuihin vastaanottajaryhmiin.

Osaava toimii pilvipalveluna ja järjestelmän kaikki toiminnot ovat käytettävissä helposti selaimen kautta tai sovelluksessa.

Viestintäpalvelun kriisiviesintätoiminnot

  • Tekstiviesti-ilmoitus (jossa linkki tapahtumaan kommentointia ja tilanteen seuraamista varten)
  • Sähköposti-ilmoitus
  • OsaavaAlarm (tietokoneelle asennettava)
  • OsaavaAlarm-mobiilisovellus
  • Ryhmäpuhelut

Kattavilla toiminnoilla varmistetaan se, että viesti tavoittaa kaikki tarvittavat henkilöt heidän käyttämästään laitteesta riippumatta. Kun kriisitilanneviestintä on etukäteen suunniteltu, ja tiedetään millaisen viestin kukin ryhmä tarvitsee, viestiketjun katkottomuus ja molemminsuuntaisen viestinnän mahdollisuus edesauttavat oikeanlaisen tilannekuvan muodostumista.

Osaava käytössä jo useilla teollisuusalueilla

Useat yritykset ovat ottaneet Osaava-viestintäpalvelun käyttöönsä sen kattavuuden ja luotettavuuden vuoksi ja se on jo käytössä useilla teollisuusalueilla ja yhteisillä työpaikoilla.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen kanssamme. Käydään yhdessä läpi, miten Osaava vastaa teidän viestintätarpeitanne.