Jukka Rikkinen – Turvallisuus on uskon kysymys

1.10.2020
Artikkelin kuvituskuva

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 3

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä. Alan ammattilaisten osaaminen linkittyy moneen yksikköön, osalla työ painottuu työsuojeluun, joku taas keskittyy johtoryhmätasoiseen tekemiseen. Saimme sarjan kolmanteen blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka on tehnyt turva-alalla pitkän ja vakuuttavan uran.

Jukka Rikkinen, Nokian Renkaiden turvallisuusjohtaja (Head of Global Safety), on turva-alalla arvostettu osaaja. Syy arvostukseen on osittain tuloksissa, joita on saavutettu johtamissaan organisaatioissa. Suurempi syy arvostukseen lienee on Rikkisen vankkumaton pyrkimys kehittää alaa ja alan osaajia pyyteettömästi.

Selkein sanoma pitkästä keskustelustamme oli se, että turvallisuus on uskon kysymys. Taustalla on iso lista faktoja, kokemusta ja tuloksia, mutta asiaa pitää silti käsitellä luottamuksen kautta. Kun näkee huonosti hoidetun asian tai vaaran paikan, pitää uskoa, ellei asiaa hoideta kuntoon, tuottaa se meille jatkossa ongelmia. Ei suinkaan niin kuin perinteisesti toimimme ”Onhan tämä ollut tässä jo kauan ja pärjätty on”. Asioiden eteenpäin vieminen on usein juuri tästä ”uskosta kiinni”.

”En muuta turvallisuutta euroiksi”

Jukka Rikkinen on urallaan todistanut useita kertoja, miten panostukset turvallisuuteen näkyvät parantuneena tuloksena. Koska turvallisuus tuottaa heijastevaikutuksia moneen (työmotivaatio, läpimenoaika, ennakoitavuus jne.), on panostuksen tuottavuus lähes mahdotonta laskea ennakkoon.

– En lähde siihen keskusteluun

Rikkinen tekee selkeän linjauksen siihen, miten turvallisuudesta pitää puhua. Samoin siihen, millaisen roolin alan osaajan tulisi organisaatiossa ottaa.

– Turva-alan osaaja ei ole yrityksen omatunto

Nämä kaksi teemaa kietoutuvat yhteen kokonaisuuteen – etiikkaan. Turva-alalla tehdään jatkuvasti töitä paremman, turvallisemman, maailman puolesta. Jotta sitä työtä voidaan tehdä, on hyvä pitää kiinni tietyistä periaatteita. Jukka Rikkinen kokee, että osaaja polttaa itsensä loppuun yrittäessään olla vastuussa työnantajansa etiikasta. Sen sijaan vastuullisuus pitäisi jalkauttaa kaikkien tietoon – johtoryhmästä yksittäiseen työntekijään.

– Linjaorganisaation läpi tulee johtaa turvallisuutta

Kun annetaan ratkaisuja käskyjen sijasta, saavutetaan tuloksia. Kommunikaation kautta turva-alan osaaja edistää turvallisuuden käsitettä ja sen ymmärrystä. Eli vaikuttamista pitää osata tehdä monessa eri viitekehyksessä.

Varmasti moni kokee Rikkisen näkemykset taipumattomina. Turvallisuutta ei voi tehdä ”vähän sinne päin” -mentaliteetilla, joten joissain asioissa vankkumattomuus on tarpeen.

Kun organisaation johto uskoo turvallisuuden sanomaan ja linjaorganisaatio sen toteuttamiseen, saavutetaan tehokkaasti erinomaisia tuloksia.

Mitä on turvallisuus?

Jukka Rikkinen hahmottaa alan ja sen sidosryhmien verkostot laajalti. Joten keskustelu johtaa yleiselle tasolle siihen, mitä on turvallisuus.

– Säännöt eivät auta maailmaa, vaan ymmärrys

Sääntökulttuuri on edistämässä yleistä ennakoitavuutta. Niiden merkitys ei kuitenkaan ole luoda turvallisuutta, ne antavat sille vain viitekehyksen.

– Ennen kuin teet, pitää tietää miten asia tehdään

Tuo lainaus toistuu eri näkökulmista useaan kertaan esimerkeissä ja pohdinnoissa. Turvallisuus on ennakoitavuutta ja toistettavuutta. Se on sattuman vasta kohta. Ohjeistukset, säännöt, työoppaat ovat olemassa antamassa puitteet tekemiselle, mutta tehdessä pitää silti hahmottaa kokonaisuus.

Turvallisuus vaatii siis aktiivista työskentelyä, että se toteutuu. Tämän takia yrityksissä on turva-alan osaajat huolehtimassa, että turvallisuus pysyy kaikkien mielessä.

Turvallisuus liittyy kaikkeen, kokonaisturvallisuutta ei voi edistää pelkästään paneutumalla yksittäisiin asioihin. Turva-alan osaaja ei voi olla yrityksen omatunto, siinä menettää vain energiaa ilman tuloksia. Turvallisuus-asiantuntija on asiantuntija, joka tuo esiin turvallisuuteen liittyvät näkökohdat, ehdottaa ratkaisuita ja tuo mahdollisesti piilossa olevia faktoja esiin. Linjaorganisaatio johtaa ja tekee päätökset etenemisestä puitteiden perusteella.

– Kaikkiin osa-alueisiin pitää tehdä edistystä

Turvallisuus on siis kaikkialla yrityksen toiminnassa. Näinhän se on ja sen takia siihen tehdyt panostuksetkin tuottavat heijastevaikutuksia laajalti.

Suomessa on paljon huippuluokan osaamista, mutta maailma ei silti ole valmis.

– Turvallisuusjohtamista, turvallisuuskommunikointia, pitää kehittää Suomessa paljon

Jukka Rikkinen ei missään välissä kritisoi kenenkään tekemistä. Sen sijaan hän nostaa esille niitä eroja, joita hän pääsee kokemaan oman asemansa kautta kansainvälisessä organisaatiossa.

Suomessa on osaamista, mutta se ei aina pääse esille. Liian usein turvallisuudelle halutaan laittaa hinta, kun se lähtökohtaisesti pitäisi olla itseisarvo. Turvallisuus on uskon asia!

Haastateltu

Jukka Rikkinen
Head of Global Safety
Nokian Renkaat