fyysinen väkivalta

Fyysinen väkivalta työelämässä – OSA I

Yli 10 prosenttia työelämässä olevista on asemassa, jossa heillä on riski joutua väkivallan tai sen [...]