Tuomas Timonen – Lisää yhdessä tekemistä

7.6.2021
Inkeroisten voimalaitos

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 30

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan 30. blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka edistää kotimaisen energiatuotannon ilmastoystävällisyyttä ja yhteistyötä.

Tuomas Timonen vastaa puhelimeen jossain Turun ja Helsingin välillä. Kemijoki on kaukana, mutta modernissa organisaatiossa johtajan ei tarvitse olla paikalla ollakseen läsnä.

Menneisyydestä oppimista ja tulevaisuuteen katsomista

Tuomas Timonen haluaa avointa keskustelua vesivoiman toimintaedellytyksistä, koska vain avoimuus voi Kemijoki Oy:n toimitusjohtajan mielestään edistää energiamurrosta ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua.

Energia-alaan ja sen tulevaisuuteen liittyvä keskustelu on vilkasta. Kemijoki Oy ja sen toiminta kiinnostaa paitsi jokivarsien asukkaita myös laajemmin suomalaisia. Sotavuosien jälkeen vauhdilla tehdyt ratkaisut eivät olleet aina kestäviä. Kritiikki kannustaa kehittymään.

Vuonna 1954 perustetun yhtiön historiassa on aina eletty ajassa ja joskus saatettu oikaista mutkiakin

Suomessa on harvinaista, että yritys myöntää virheensä. Vielä harvinaisempaa on, että organisaation johtajat puhuvat virheistä avoimesti. Mutta yhdellä ehdolla.

– Asiat on helppo ymmärtää väärin, haluamme käydä kasvollista vuoropuhelua, emme halua osallistua ”puskista huuteluun”

Tuomas Timonen tuntee yhtiön menneisyyden hyvässä ja pahassa sekä siinä välissäkin. Historiasta Timonen pyrkii ammentamaan ymmärrystä sille, miksi yhtiö aiheuttaa yhä toisinaan vahvoja tunteita.

Toisaalta, millainen Suomi olisi ilman Kemijoki Oy:n vesivoimalaitoksia?

Suomi ja ennen kaikkea Lappi olisi varmasti erilainen kuin nykyään vaikkapa talouden ja päästöjen suhteen. Vesivoimalaitoksiin liittyvä rakentaminen, kehittäminen ja ylläpito on tuottanut ja tuottaa pitkälle tulevaisuuteen merkittävästi alueellisia ja kansallisia tuloja. Vesivoima on ylivoimainen hiilivapaa sähkön tuotantomuoto, joka mahdollistaa myös sähköverkon sujuvan käytön. Vesivoima itsessään on säätövoimaa, jota esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergia tarvitsevat. Vesivoimalla onkin valtava merkitys, kun Suomi pyrkii kohti tavoitettaan olla hiilineutraali vuonna 2035. Samalla se edistää laajalti hyvinvointia, kun se mahdollistaa ympäristöystävällisin energiantuotannon.

Ihmisasutus on kautta historian rakentunut jokien varsille. Joet ovat olleet liikkumista, ravitsemusta ja muun muassa toimeentuloa varten tärkeitä. Moni lähestyy jokia yhä kunnioituksella ja vaipuu mindfulness-tilaan koskia katsellessaan.

Ihminen arvostaa vettä ja sen kahlitseminen ärsyttää toisia. Toisaalta patomatkailukin on suosittua monissa paikoin maailmaa.

– Luonnon monimuotoisuus on totta kai tärkeää, ja ilmastonmuutoksen torjunta on yksi tehokkaimpia keinoja pysäyttää luontokato

Yhteisten ratkaisujen rakentamisesta

Kemijoki Oy:llä on laaja toiminta-alue ja useita vesivoimalaitoksia, joiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen vaaditaan monimuotoista ymmärrystä, osaamista ja erilaisten asioiden yhteensovittamista. Esimerkiksi kun voimaloita kunnostetaan, tehdään aina samalla parannuksia myös ympäristön näkökulmasta.

Mitä enemmän yhtiö modernisoi laitoksiaan, sitä turvallisempia ne ovat niin työntekijöille kuin ympäristöllekin. Samalla turvataan koko sähköjärjestelmän toimintaa ja luotettavuutta.

Tuomas Timonen pohtii paljoa vastuullisuutta. Vastuullisessa energiantuotannosssa keskeistä on löytää tasapaino eri tavoitteiden – ihmiset, ympäristö, toimitusvarmuus ja talous- suhteen.

– Yritysten on lähtökohtaisesti aina noudatettava lakia ja toimittava eettisesti. Yrityksillä on taloudellinen vastuu ja velvollisuus, joka helposti unohtuu keskustelussa

Esimerkiksi vesivoiman ympäristövaikutusten ja luonnon monimuotoisuuden osalta vastuullinen toiminta on haaste siksikin, että sidosryhmillä on eriäviä näkemyksiä ja tarpeita.

Ihmisiä ja asioita pitää saada yhteen, sitähän tämä kaikki on, yhteensovittamista

Turvallisuuskulttuurista

Haastattelun tavoitteeksi oli määritelty kokonaisturvallisuudesta puhuminen, johon pienen mutkan kautta päästäänkin. Yritysturvallisuuden tavoitteena on suojata Kemijoki Oy:n kaikkia tärkeitä arvoja kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta ja ympäristöä sekä edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa sen tuottavuutta.​

Yhtiö kehittää jatkuvasti muun muassa ympäristöturvallisuutta, työsuojelua ja työturvallisuutta, tuotannon turvallisuutta, henkilöstö-, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuutta sekä kyberturvallisuutta. Monista sovituista aiheista emme kerkeä Timosen kanssa keskustella, kun ensin oli käytävä läpi historiaa.

Yhteenvetona voidaan silti todeta, että Tuomas Timonen haluaa antaa kunnian onnistuneista parannuksista Kemijoki Oy:n henkilöstölle. Hän kokee parannusten olevan osa yhtiön arkista tekemistä. Asiat suunnitellaan kokonaisturvallisuutta edistäen, eli huomioidaan työntekijät, sidosryhmät, ympäristö ja sähköverkon toimintakin.

Turvallisuusjohtaminen on osa Kemijoki Oy:n johtamista ja toimintaa, jolla pyritään varmistamaan yhtiön toiminnan jatkuvuus sekä varmistamaan, että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan tilanteesta riippumatta.

Kyllähän johdon pitää olla se esimerkki tekemisessä

Timosen puheesta unohtuu yhtiön nimi monesti ja hän puhuu me-muodossa asioista. Yhtiöllä ei ole vain turvallisuuskulttuuria, vaan kulttuuri, jossa asiat halutaan tehdä oikein. Tätä kulttuuria ohjaavat olennaiseen keskittyminen, sidosryhmien kuuntelu ja avoimuus.

– Näin keväisin osallistumme esimerkiksi kiinteästi tulvariskien hallintaan, yhdessä siitä vastuussa olevien viranomaisten kanssa

Osaava tulee haastattelemaan Kemijoki Oy:n henkilöitä laajemminkin. Yhtiö omistaa esimerkiksi kilometreissä mitattuna eniten patoja Suomessa, ja patoturvallisuuden varmistamiseen osallistuvat kaikki työntekijät ja kumppaneidenkin työntekijät.

Haastateltu
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja | Kemijoki Oy