Aki Pelkonen – Avoimuutta, hyväksyntää ja johtajuutta

25.8.2021

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 36

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan 36. blogiartikkeliin haastateltavaksi alan modernisoijan.

Aki Pelkonen vetää liiketoimintaa Secureplan Turvatekniikalla ja haluaa puhua asioista. Joten Osaava kuunteli.

Erilaisuus on vahvuus

Turva-alalla on monia keskenään hyvin samanlaisia yrityksiä, jotka palvelevat samoilla konsepteilla keskenään samanlaisia asiakkaita.

– Lisää erikoistumista ja asiakaslähtöisyyttä tarvitaan

Pelkonen ei pelkää puhua suoraan, koska pahin mitä voi tapahtua on se, että joku ei silti kuuntele. Turva-ala on kehittynyt tietyistä lähtökohdista palvelemaan tietyn ajan tarpeita.

Aika on mennyt ohi joistain sulkeutuneista ajatuksista

Turva-ala ei voi jäädä piiloon, vaan sen pitää yhä aktiivisemmin osallistua asioiden kehittämiseen.

Eikä niitä juttuja voi tehdä yksin

Verkostoituminen, yhdessä tekeminen ja projektien jakaminen on tavallaan jo nyt arkea turva-alalla, mutta se tehdään nostamatta sitä esille. Tällöin joku voi jopa kokea, että ala piilottelee omia verkostojaan. Asiakkaan näkökulmasta ongelmallista toiminnasta tulee, jos asiakas ei tiedä kuka mitäkin projektivaiheita on hoitamassa ja kenellä on vastuu.

– Alalla on huippuosaamista, mutta se tavallaan jää piiloon, kun moni myy ”kaikkea”

Pelkonen kaipaa lisää avointa ja myyntihenkistä puhetta siitä, missä mikäkin toimija on parhaimmillaan. Asiakkaan pitäisi pystyä luottamaan asiakaslupauksiin ja se vaatii erikoistumista alalla.

– Enkä nyt sano, että sitä osaamista ei olisi, vaan se ei pääse esille

Niin siitä erilaisuudesta

Aki Pelkonen on turva-alalle harvinaisen monisanainen, kuten toki moni muukin artikkelisarjaan haastateltu toimija on ollut. Samalla kun moni osaa toimia monikulttuurisessa tilanteessa, Pelkonen osaa siitä puhua sujuvasti ja ilolla.

– Maailmaan mahtuu kaikki

Keskustelu on kääntynyt arvoihin ja siihen, mitä ihmisiä kohdataan. Perinteisesti se on ollut turva-alalla ongelma, josta ei ole saanut puhua ääneen.

– Transsukupuoliset, vähemmistöt, jokaisella on annettavaa

Pelkonen osaa nähdä kaikki yksilöinä ja samalla ymmärtää erilaisuuden merkityksen. Moni turva-alalla välttelee puhumasta erilaisuudesta, osa peläten tekevänsä virheitä ja osa noudattaessaan jyrkkää tasa-arvolinjausta.

– En usko, että monellakaan alalla on vähemmistöjä vastaan mitään

Siinä hän on varmastikin oikeassa. Mutta ala voisi menestyä yhä paremmin, jos se avoimesti ottaisi vastaan erilaisuutta ja nostaisi sitä jopa esille.

Ne on vaikeita asioita ja kun kohtaa jotain uutta, siinä tekee varmasti virheitä

Suomessa myös perinteisesti on pelätty virheiden tekemistä ja tällöin on helpompaa olla tekemättä mitään. Sekään ei ole oikea ratkaisu muuttuvassa yhteiskunnassa.

– Alalla tarvitaan teknistä osaamista ja todella paljon sosiaalisia taitoja

Moni tutkimus osoittaa, että vähemmistöjen edustajilla on käytettävissään laajempi valikoima sosiaalisia taitoja kuin valtaväestön edustajille. Syyt siihen löytyvät kokemastaan syrjinnästä, joka pakottaa oppimaan kykyjä välttää niitä tilanteita.

Pelkonen ei kuuluta, että alalle tarvitaan vähemmistöjä mukaan, vaan että heidän erikoisosaamisestaan olisi hyötyä kaikille. Ajatuksensa ei ole se, että erilaisuus sinällään on ratkaisu, vaan rohkeasti ihmisten kohtaaminen on se ydin – silloin myös erilaisuudesta saadaan lisäarvoa.

Käskyttäminen on menneisyyttä

Monissa haastatteluissa on noussut esille se, että johtamiskulttuuri turva-alan sisällä on todella nopeassa muutoksessa.

Vanhakantainen malli johtamisessa on mennyttä ja hyvä niin

Aki Pelkonen viittaa siihen, että turva-alalla eli pitkään perinteinen ”ylhäältä alas” -ajattelu, joka ei mahdollistanut alan kehittymistä työntekijälähtöisesti. Moni viittaa siihen johtamismalliin armeijamallina, mutta hyvä todeta, että armeijassa on ollut modernit johtamismallit käytössä jo pitkään.

Turva-ala tarvitsee myös paljon uusia osaajia, etenkin kun alan konkarit alkavat eläköityä lähivuosina.

– Tarvitaan sähköasentajan taitoja, it-osaamista ja edelleen myös niitä taitoja kohdata ihmisiä

Pelkonen näkee työntekijä puutteen ehkä kuitenkin mahdollisuutena uudistaa tekemistä.

– Uudet tekijät, joita alalle saadaan, ovat sitten jo paljon pidemmällä kuin mitä aikanaan

Hyvä huomauttaa, että hän ei viittaa siihen, että ammattitaito olisi ennen ollut huonompaa, vaan siihen, että monimuotoisuus opiskeluissa näkyy osaamisessa. Alalle ei kuitenkaan voi suoraan opiskella siten, että saisi kaiken sen kompetenssin, jota tarvitaan.

– Ei turvalaiteasentajaksi valmistu koulusta, vaan se vaatii ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja monesta muustakin

Sama kuin monella muullakin alalla – sen oppii parhaiten kokemuksien kautta. Eikä uusia tekijöitä saada, jos alalla on huono maine johtajuuden osalta.

Maailmaan mahtuu kaikki

Niin. Niin mahtuu. Mahtuu turva-alallekin, kunhan vain uskallamme kaikki kohdata.

Aki Pelkonen
Secureplan Turvatekniikka Oy
www.secureplan.fi | www.zilar.fi

Secureplan Turvatekniikka:

  • Innovatiivisin, tästä esimerkkinä Veesion videoanalyysiohjelmisto, joka tunnistaa mahdollisen myymälävarkaan reaaliaikaisesti.
  • Joustava – teemme tarvittaessa asioita, jotka normaalisti eivät kuulu ”laiteintegraattorille”
  • Meillä on tutkitusti hyvä olla töissä
  • Meidän henkilökunnallamme on korkea ja laaja osaamistaso, jota myös kehitetään
  • Olemme ylpeitä pohjalaisista juuristamme ja emme lupaa, mitä emme pysty pitämään