Lahti Energia – energiaa turvallisesti

20.11.2020
Artikkelin kuvituskuva

Osaava.fi ja Lahti Energia ovat kehittäneet yhdessä Lahti Energian tuotantoyksikön turvallisuutta. Lahti Energia on nopeasti modernisoituva energiayhtiö, joka panostaa turvallisuuteen kokonaisvaltaisesti.

Olli Talvitie (Safety Engineer) kehittää Lahti Energialla kriisitilanteiden toimintaa ja viestintää. Osaava otettiin Lahti Energialla käyttöön kriisiviestintään ja käyttö laajenee myös vaaratilanneviestinnän puolelle.

– Valitsimme Osaavan sen soveltuvuuden takia energiatuotantoyksikömme tarpeisiin ja jatkossa se tulee käyttöön myös muissa toiminnoissamme

Tietoturvaan vedoten Talvitie ei kerro tarkempia syitä soveltuvuudelle. Osaava integroituu useisiin kulunvalvonta järjestelmiin ja mahdollistaa myös automatisoidun viestinnän yleisemmistä kriisitilanteista. Moni riskitilannekin on nykyään automaattisesti viestittävissä, mutta toistaiseksi harvassa paikassa hyödynnetään sensoriteknologiaa laajalti.

Olli Talvitie – modernia turvallisuutta

Talvitie on muutamassa vuodessa saanut nähdä Lahti Energian muutoksen.

– Uusi toimitusjohtaja (Lahti Energian nykyinen toimitusjohtaja Jouni Hakkarainen aloitti roolissa kesällä 2020) on nopeasti jatkanut modernisoivalla otteella

Lahti Energia onkin muuttunut 2000-luvulla ja edustaa joiltain osin alansa kärkeä. Talvitie kokee silti, että vielä on paljon työtä tehtävänä.

– Turvallisuus ei ole koskaan valmista. Aina on kehitettävää ja esimerkiksi ihan henkilötason suhtautumisessa turvallisuuteen on parannettavaa

Kommenttien perusteella voisi tilanteen luulla olevan todellisuutta huonompi. Taustalla on se, että Talvitie haluaa saavuttaa erinomaisia tuloksia tiiminsä kanssa, eikä vain tyytyä lakisääteisiin minimitasoon tekemisessä.

– Paljon on kehitettävää myös siinä, miten organisaation työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin suhtaudutaan, eli miten ne jalkautetaan henkilöstölle

Lahti Energialla on työntekijöitä, jotka ovat olleet talossa pitkään. Talvitie haluaakin saada heidät mukaan edistämään turvallisuuskulttuuria, sen sijaan että ylhäältä annettaisiin käskyjä.

– Jokaisen ammattitaitoa pitää arvostaa. Pitkään talossa olleiden piilo-osaamista pitää saada yhä paremmin esille ja samalla tulee varmistaa, että uudet työntekijät saavat riittävän pohjan työnsä suorittamiselle

Olli Talvitie toimii modernien turvallisuusjohtamisajatusten mukaisesti. Se ei välttämättä ole se nopein tie tuloksiin, mutta se takaa turvallisuuskulttuurin aidon kehittymisen.

– Meillä on myös paljon nuoria tekijöitä, joten erilaiset työkulttuurit kohtaavat meillä päivittäin. Moni työntekijä suhtautuu turvallisuuteen erinomaisesti ja omaksuu nopeasti uusia toimintamalleja.

Lahti Energia <3 Osaava.fi

Osaavan käyttöönotto on tehty todella rauhallisella aikataululla. Turvallisuus ei edisty kiireessä. Talvitie varasikin käyttöönottoon kuukausia. Ei sen takia, että Osaavan käyttö olisi haastavaa, vaan koska Osaavalla voi edistää turvallisuuskulttuurin muutosta.

– Osaava ohjaa ajattelemaan asioita yhä paremmin siten, että mitä kaikkea voi ja kannattaa automatisoida.

Osaava automatisoi erilaisia hälytyksiä toivottuihin kanaviin. Se mahdollistaa johtoryhmälle oman ryhmänsä ja ensitiimeille omansa.

– Käytännössä saatu huomata se, että moderni ohjelmisto taipuu ilman räätälöintiäkin moneen. Lisäksi saamme piilo-osaamista esille kun käyttöä harjoitellaan erilaisissa tilanteissa

Talvitie suunnitteli myös Osaavan laajennettujen ominaisuuksien käyttöä, joilla taataan järjestelmän toimivuus vanhemmissa käyttöympäristöissä.

– Ryhmäpuhelut oli ajateltu ottaa käyttöön valvomoon, mutta moderneilla laitteilla päästään tilanteeseen, jossa työntekijää ei tarvitse sitoa puhelimeen. Eli reaaliaikainen tekstipohjainen viestintä riittää näissä. Oikeastaan se jopa selkeyttää sitä viestintää ja jättää paremman jäljen logitietoihin jälkiselvityksiä varten

Moni yhtiö olisi jäänyt käyttämään aiemmin opittuja ratkaisuja, mutta pitkällä käyttöönotolla Talvitie varmistaa, että kaikki yksityiskohdat on mietitty ja ne huomioidaan paremmin kuin aiemmin.

Samalla kun Osaava.fi otetaan käyttöön, tehdään Lahti Energialla kehitystä turvallisuuteen. Samaa mallia käytetään jo monessa yhtiössä ja sen toimivuus on nähty myös Lahti Energialla.

– Kun määritellään ryhmiä, mille mikäkin tieto milläkin tavalla lähtee, paljastuu usein ennakkoluuloja siitä, mikä tieto on missäkin tilanteessa oleellista. On hyvä käydä keskusteluja eri ryhmien kanssa, jotta ymmärtää mitä he haluavat viestinnältä ja mitä he siltä tarvitsevat

Osaava.fi alustan käyttöönotto sujuu niin muutamassa tunnissa, kuin muutosjohtamisen keinonakin. Tärkeintä on löytää asiakkaan kannalta tärkeimmät tavat toimia ja edistää turvallisuuskulttuurin kehittymistä.

– Osaava on tehokas työkalu meille, se ei sinällään ratkaise mitään ongelmia, mutta on tärkeässä asemassa turvallisuuden modernisoinnissa. Osaavan ansiosta Lahti Energia tulee olemaan yhä parempi työpaikka kaikille

Osaava.fi kiittää Olli Talvitietä keskustelusta.