Maija Henell – Älä hyväksy vaihteluvälejä

26.4.2021

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 24

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan 24. blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka pitää kymmeniätuhansia koteja lämpöisenä.

Maija Henell:n vastuulla on Turun Seudun Energiantuotannon (TSE) liiketoiminnan kehittäminen kokonaisuutena. Työ, isossa murroksessa olevalla toimialalla, on haastavaa, mutta merkityksellistä.

Mistä turvallisuuskulttuuri muodostuu

Maija Henell on tehnyt uraa energiatuotannon parissa erilaisissa yksiköissä. Nykyinen rooli on selkeää jatkumoa työhistorialleen. Alalla on vahvat perinteet, niin hyvässä kuin pahassa.

Meillä koko kulttuuri on tosi vahvasti sellainen, että pidetään huolta toisista

Henell ei ota kunniaa itselleen TSE:lle kehittyneestä kulttuurista. Eikä hän edes lähde erottelemaan kulttuuria ja turvallisuuskulttuuria erikseen.

– Voimalaitoksessa ei voi tehdä asioita vähän sinne päin

Kompromissit pitää unohtaa, kun toimitaan energiatuotannon parissa. TSE vastaa noin 200.000 talouden lämmityksestä ja on alueella todella tärkeä toimija monessa mielessä.

– Ohjeistuksia noudattamalla pysytään kunnossa

TSE:llä yrityskulttuuri on sama asia kuin turvallisuuskulttuuri, osittain vanhojen perinteiden johdosta ja osittain modernin johtamisen ansiosta.

Jokainen työntekijä koko organisaatiossa on korvaamaton, ei pidä hyväksyä muuta

Henell alleviivaa sitä, että voimalaitoksen henkilökunnalla on jokaisella iso merkitys siihen, miten hyvin siellä voidaan. Samalla työpanoksella on iso merkitys koko talousalueen hyvinvoinnille.

Yhteiskunnallinen turvallisuus vs. sisäinen turvallisuus

Energia-ala on keskellä isoa murrosta, joka tosin Suomessa on osattu ennakoida erinomaisesti. Siinä on taustalla pitkä historia ympäristön arvostuksessa ja työhyvinvoinnissakin.

– Meidän pitää pitää huolta siitä, että tehdyt päätökset ylläpitävät oikeaan suuntaan etenemistä

TSE on luopumassa kivihiilen poltosta kokonaan ja voimalan hiilidioksidipäästöt saadaan yhä pienemmiksi. Henell alleviivaa keskustelussa usein sitä, että ei saa jäädä unelmoimaan täydellisistä ratkaisuista, vaan asioita pitää toteuttaa tänään, eikä tulevaisuudessa.

– Tehdään ratkaisuja, että ollaan turvallisempia myös alueen asukkaiden ja koko ympäristön kannalta

Yhtiön toiminnan merkitys voisi olla huomattavasti negatiivisempi, kuin missä se on tänä päivänä. Oikeastaan pitäisi todeta, että ansiostaan alueella on paljon parempi tilanne, kuin monilla muilla paikkakunnilla.

– Vaikeaa ennakoida, mikä tulee olemaan seuraava ratkaisu, jolla eettisyyttä saadaan kehitettyä

Henell tiimeineen seuraa alan kehittymistä ja innovaatioita. TSE onkin tehnyt monia toimenpiteitä, joilla toiminnasta on saatu jo todella ekologista.

– Eihän se työ lopu koskaan, mutta edetään aina niillä työkaluilla, jotka ovat reaalisia

Usein ympäristöasioita pohtiessa unohtuu se, että on parempi tehdä jotain, kuin jäädä odottelemaan täydellisyyttä. Henell listailee erilaisia teknologioita, jotka voivat tulevaisuudessa tulla käyttöön. Niitä yhdistää pitkälti hiilidioksidivapaus, mutta mikä ratkaisu nousee reaaliseksi, sitä hän ei halua alkaa veikata.

– Meidän tavoite on palvella alueen asiakkaita parhaimmalla mahdollisella tavalla

Ehkä ei pitäisi puhua energia-alasta, vaan palvelualasta. Siihen suuntaan toiminta on monilla paikkakunnilla menossa – asiakaslähtöiseen tekemiseen. Se huomioi ympäristön laajalti, eikä tarvitse ylläpitää erillistä turvallisuuskulttuuria.

Kun meillä voidaan hyvin, edistyy kokonaisuus myös

TSE:n panostukset turvallisuuden kehittymiseen heijastuvat koko tekemiseen. Ei ole järkevää alkaa pohtia erikseen, miten päätökset vaikuttavat alueen asukkaisiin. Ne päätökset vaikuttavat myös voimalaitoksen organisaatioon, joten sen kannalta turvallisuutta edistävät ratkaisut, toimivat myös yhteisön näkökulmasta.

Turvapanostuksia

Keskustelun siirtyessä käytännön toimenpiteisiin, joita organisaatiossa tehdään turvallisuuden parantamiseksi, innostuu Henell puhumaan yrityskulttuurista.

– Turvallisuus on ykkösasia, harvoin jää ehdotukset toteuttamatta

Käytännössä koko organisaatio osallistuu aktiivisesti asioiden kehittämiseen.

– Ehkä siihen on päästy, kun on pidetty kiinni ehdottomuudesta, turvallisuudesta ei saa tinkiä

Energia-alalla on pitkiä perinteitä ja parhaimmillaan ne näkyvät yhteisöllisyytenä, jossa aktiivisesti edistetään hyvinvointia. Kun organisaatio palkitsee turvallisuudesta, voi luottaa siihen, että sitä aktiivisesti linjaorganisaatiossa kehitetään.

Ei ole olemassa mitään vaihteluväliä, jonka puitteissa tapaturmia voi hyväksyä

Henell keskustelee aiheesta monitahoisesti ja usein jutun karaten aivan uuteen suuntaan. Ei epämääräisesti, vaan koska asiat linkittyvät toisiinsa vahvasti. TSE:llä ei hyväksytä tapaturmia, eikä lasketa hyväksyttyjä tasoja poikkeustapahtumille.

– Tottakai asioita tapahtuu, mutta kulttuuri on sellainen, että tukeudutaan toisiimme

Keskustelu käy mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Koko maailma elää poikkeustilanteessa ja samalla organisaatioissa yritetään estää poikkeustilanteiden syntymistä.

– Onhan se raskasta, todettakoon vaikka niin, että aika ankealta tuntuisi elämä, jos nykytilanne jäisi voimaan

Esihenkilö, joka uskaltaa suoraan kertoa omia kokemuksiaan vaikeista tilanteista, omaa huikean voimavaran edistää kokonaisturvallisuutta. Henell ei nosta itseään asioiden yläpuolelle, vaan on osa kokonaisuutta. Hän on osa tervettä kulttuuria, traditiota, joka pysyy kunnossa, kun asioista puhutaan.

Vahva läsnäolo on tärkeää

Ehkä ei aina tarvitse listata tehtyjä turvapanostuksia, kun voisi vain keskittyä yrityskulttuuriin. Kun se on kunnossa, ei organisaation tarvitse listailla tehtyjä toimenpiteitä. Henell on osa organisaatiota, jossa kaikki ajatellaan turvallisuuden kautta.

Eikä heillä hyväksytä vaihteluvälejä.

 

Haastateltu
Maija Henell
Toimitusjohtaja
Turun Seudun Energiantuotanto Oy