Anne Vanhala – Ilmiannoista hyvinvointia

28.4.2021

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 25

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan 25. blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka on maan johtavia vastuullisuusasiantuntijoita.

Anne Vanhala on kokenut osaaja, joka auttaa yrityksiä toimimaan paremmin. Vastuullinen toiminta on taloudellisesti kannattavaa, eikä sitä hänen mielestään pidä irrottaa perustekemisestä. Keskustelimme Annen kanssa ilmoituskanavista ja niiden mahdollisuuksista.

Palautekanava ei sinällään ole ratkaisu

EU direktiivi määrää, että vuoden 2021 loppuun mennessä pitää organisaatioilla olla työkalut käsitellä yrityksen henkilöistä ja toiminnasta tehtäviä väärinkäytösepäilyjä sisäisesti. Lisäksi direktiivin tavoitteena on ilmiantojen käsittelyn kehittäminen yhä turvallisemmaksi ilmoittajan kannalta.

Ilmoituskanava on hyvä nähdä positiivisena asiana ja sen hyöty on juuri niin suuri, kuin mitä organisaatio siitä haluaa saada

Anne Vanhala näkee direktiivin selkeänä kilpailuetuna niille, jotka sen omaksuvat aktiivisesti osaksi vastuullista liiketoimintaansa.

– Se suojaa yritystä myös monelta ja tuo lisää työkaluja jalkauttaa palautteen antamista sisäisessä viestinnässä

Anne Vanhala katselee asiaa positiivisuuden näkökulmasta. Siihen on selkeä syy omassa taustassaan, jonka kautta hän on saanut nähdä, miten vastuullinen toiminta edistää pitkäkestoista yritystoimintaa.

Ilmoituskanavadirektiivi ei sinällään tee muutosta moneenkaan. Se vain antaa puitteet sille, miten organisaatioiden pitää luoda kanava ja menettely tehtyjen ilmoituksien käsittelyyn. Varsinkin isoimmissa yhtiöissä nämä on jo ollut ratkaistuina pitkään.

– Jatkuva parantaminen kannattaa kuitenkin pitää mielessä, vaikka kanava olisi ollut pidempään jo käytössä. Esimerkiksi Volkswagenin päästöskandaalin mittasuhteet olisi voitu välttää, jos sisäiset menettelyt olisivat mahdollistaneet asian selvittämisen varhaisessa vaiheessa.

Vanhala palaa keskustelussa takaisin aina siihen, että direktiivi, tekniset ratkaisut, eivät ole se ydin. Tärkeintä on yhtiön ja etenkin johdon ymmärtää ilmoitusten merkitys.

Mitä on yritysvastuu?

Anne Vanhala on yritysvastuun asiantuntija. Yritysvastuu on helposti asia, joka ymmärretään väärin tulkitsijan omien arvojen kautta.

– Perustasolla yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Yritysvastuu rakentuu tämän päälle.

Yritysvastuu on laaja kokonaisuus aina ilmastonmuutoksen torjunnasta, työhyvinvointiin ja vastuulliseen veronmaksuun.

– Yritysvastuu kehittyy alati. Tällä hetkellä puhuttaa muun muassa datan vastuullisuus, ihmisoikeudet ja luonnon monimuotoisuus. Erilaiset lainsäädäntöaloitteet etenevät nyt myös rivakkaan tahtiin ja voidaan sanoa, että nämä nostavat vastuullisuuden rimaa.

Vastuullisuus ei ole yksittäinen projekti, vaan prosessi, jossa toimintaa jatkuvasti kehitetään ja parannetaan.

Miten vastuullinen on vastuullisuusasiantuntija?

– Vaikka minä näistä asioista paasaan, niin en todellakaan ole täydellisen vastuullinen omassa toiminnassa. Ajan autolla, juon kahvini maidolla ja toisinaan liharuuat maistuvat

Hän ei koe niistä huonoa omatuntoa. Vastuullisuus on sitä, että ymmärtää asioiden merkityksiä ja tekee enemmän oikein, kuin väärin. Absoluuttisuus ei kuulu vastuullisuuteen, vaan parempaan suuntaan hakeutuminen.

Mikä vastuullisia yhtiöitä yhdistää?

Vanhala saa suurimman osan yrityksistä kuulostamaan vastuullisilta, koska kyse on toiminnan jatkuvasta parantamisesta. Yritysvastuu on parempaa toimintaa ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Tehtäväkenttä on kuitenkin laaja, joten kukaan ei voi tässä lajissa tulla valmiiksi.

– Vastuullisia yhtiöitä yhdistää pyrkimys parantaa toimintaansa, jossa vähennetään negatiivisia vaikutuksia ja vahvistetaan positiivisia

Esimerkkeinä Vanhala mainitsee negatiivisista päästöjen vähentämisen ja positiivisista työhyvinvoinnin lisäämisen. Vastuullisuus ei tietenkään ole niin yksinkertaista, että on hyvyyttä ja pahuutta. Asioiden merkitykset ovat monimutkaisia ja harvoin yksi tutkimustulos vastuullisuudesta on monistettavissa toiseen kulttuuriin.

Vastuullisuutta ja sen pakoilua

Suomessa ja monissa muissakin valtioissa vallitsee vahva auttamisen kulttuuri. Se edistää vastuullisuutta yhteiskunnassa, kun yksilötasolla halutaan auttaa toisia. Joten nopea tapa hahmottaa oman organisaation vastuullisuus on miettiä, onko toiminta hyödyksi vai haitaksi enemmän.

Perinteisesti vastuuttomuuden osalta mainitaan päihdeaineyhtiöt, fossiilisten polttoaineiden käyttäjät ja toki sitten ihan huijauksiin perustuvat toiminnot. Vastuuttomuutta on myös sekin, että asioita ei laiteta kuntoon, jos ongelma tiedetään.

Siinä on monella parannettavaa, pitää oppia paremmin käsittelemään palautetta

Direktiivi palautekanavan osalta voikin toimia herätyksenä parempaan toimintaan. Siksi Anne Vanhala näkee sen positiivisesti. Se ei ole ongelmallinen lisäasia, vaan se auttaa organisaatioita tekemään oikein.

– Ilmoituskanavan osalta onkin osuvasti todettu, että miten johto voi parantaa toimintaa, jos se ei tiedä, mitä organisaatiossa tapahtuu. Ilmoituskanava tarjoaa tähän ongelmaan ratkaisun

Ilmoituskanavadirektiivi on siis mahdollisuus. Etenkin jos sen merkitys ymmärretään.

– Johtoryhmien pitäisi pysähtyä miettimään, mitä etuja ilmoituskanavasta voi saada, jos se nostaa esille ongelmakohtia, joita ei ollut organisaation tiedossa

Anne Vanhala osaa kokemuksella käydä läpi monia skenaarioita. Yleensä toiminnan vastuullisuutta saadaan kehitettyä nopeasti, kunhan ylin johto sen merkityksen ymmärtää.

Siksi palautekanavan pitäisi olla jo käytössä. Jokaisesta ilmoituksesta pitäisi ilahtua, eikä harmistua. Niillä organisaatio voi kehittyä ja voida hyvin. Sitähän me kaikki lopulta haluamme – hyvinvointia.

Haastateltu

Anne Vanhala
Bonfide Oy

Anne Vanhala (OTK, MBA) on yritysvastuun ja compliancen asiantuntija, joka auttaa yrityksiä muun muassa ilmoituskanavan käyttöönotossa ja toimii tarvittaessa riippumattomana käsittelijänä. Annen intohimona on vastuullisen liiketoiminnan edistäminen ja kirittäminen konkreettisin toimenpitein, jotka juontavat juurensa yrityksen strategiaan.