Tatu Laine – Loppuu loppuunpalaminen ja palaminen

30.4.2021

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 26

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan 26. blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka haluaa asioiden sammuvan.

Tatu Laine edistää yrityksien paloturvallisuutta Peltacon tiimin kanssa. Hän kehittää omalla panoksellaan koulutuksia ja ratkaisuja, joilla maailmasta saadaan turvallisempi.

Paloturvallisuudesta

Aina ei tunnu olevan selvää se, kenen vastuulla paloturvallisuus Suomessa on. Jokaisen, ehdot täyttävän, rakennuksen omistajan tulee laatia tiloja käyttävien tahojen kanssa pelastussuunnitelma. Se sisältää eri osioita, joista paloturvallisuus on yksi osa-alue.

Ohjeistuksessa käydään myös läpi ne vastuut, joita tiloissa oleskelevilla on. Vastuu jakautuu siis hyvin moneen, mutta keskittyy kuitenkin tiloissa toimivan yrityksen ympärille.

Välillä tuntuu, että monessa paikassa tehdään lakisääteinen minimi ymmärtämättä kokonaisuutta

Tatu Laine on lyhyessä ajassa kerennyt tavata monia sidosryhmiä ja asiakkaita. Moni tekee asiat oikein, mutta samalla on minimien mukaan ratkaisuista päättävät toimijat tulleet tutuiksi.

– Tekisi mieli kysyä, että ovatko yhtään miettineet, mitä se tulipalo heille maksaa, kun kerta säästävät kymppejä sammuttimissa

Laineen edustama organisaatio toimii laajemmaltikin turvallisuuden parissa, mutta puhumme pitkälti tulopaloihin liittyen. Se on selkeän konkreettinen asia, jonka luulisi olevan helppoa hahmottaa jokaisen.

– Jos suositellaan tekemään enemmän kuin minimien mukaan, niin se helposti koetaan siten, että yritetään vaan pakkomyydä ratkaisujamme

Kustannukset paloturvallisuuden kehittämisessä ovat usein hyvinkin tolkullisia. Pienillä ratkaisuilla saadaan kehitettyä ensisammutusvalmiutta.

– Oikeat laitteet ja selkeä koulutus tarjoaa jo paljon etuja

Paloturvallisuus voi olla monen organisaation vastuulla. Yrityksellä on kuitenkin vastuu työntekijöidensä turvallisuudesta ja tulipaloihin valmistautuminen pitäisi olla itsestäänselvyys kaikkialla.

Ehkä jossain ei tehdä edes sitä minimiä

Pakko on huono kannustin

Tatu Laine siirtyi Peltacon palvelukseen, koska halusi päästä tekemään hyviä asioita.

– Työilmapiiri on huikea, luotetaan tekijöihin ja annetaan vapautta

Organisaatioilla on aina omat jännitteensä, harvoin elämä on pelkkää iloa. Laine keskustelee sujuvasti erilaisista tavoista antaa ja vastaanottaa palautetta.

– Saahan sitä itseään nipistellä usein, että miten näin kivaa voi töissä olla

Kun henkilö kokee työnsä olevan merkityksellistä, sitoutuu sen tekemiseen tutkitusti paremmin. Laine on löytänyt itsensä turvallisuuden parista ja luottaa myös pysyvänsä alalla.

– Tää on semmoista tekemistä, että ei tähän tarvitse käskeä

Pakko tekeminen on aina haastavaa ja usein haitallista niin tekijälleen kuin sidosryhmillekin. Silti Suomessa paloturvallisuutta edistetään paljon pakkoajattelulla ja jopa vastuilla pelottelulla.

Ei me haluta mennä uhkailemaan ketään, että mitäs sitten jos näin tai noin käy

Laine näkee positiivisuuden tuottavan parhaimman lopputuloksen.

– Halutaan tehdä asiakkaiden kanssa yhdessä niiden toiminnasta turvallisempaa

Paloturvallisuutta pitääkin edistää yhteishengessä. Vastuut löytyvät lakipykälistä, mutta turvallisuus syntyy yhdessä tekemisestä.

– Siksi tarjotaankin koulutuksia, kursseja, että saadaan tehtyä se tavallaan tyky-päivänä asiakkaalle

Pienillä kustannuksilla organisaatiot voivat hankkia työntekijöilleen tärkeää turvallisuusosaamista ja samalla koulutus on jopa tyky-toiminnan hengessä tehtyä.

– Koulutuksen pitää olla niin jees, että jengi haluaa tulla siihen, eikä niin että se on jokin ikävä kalenterintäyte

Työviihtyvyys, jaksaminen ja turvallisuus

Monissa organisaatioissa on yli vuosi oltu poikkeustilanteessa. Tehdään etätöitä ja nähdään toisia harvoin. Se sopii monille ja osa taas saa isoja haasteita jaksamiselleen, kun ei saa purkaa ajatuksiaan kahvipöydissä.

– Meillä mennään aika vaihtelevalla otannalla, osan on tietenkin pakko olla läsnä

Laine itse antaa haastattelua Peltacon pihalta.

– Ajatukset juoksee jotenkin paremmin kun samalla tekee jotain

Hyvin toimiva organisaation ottaa huomioon nämä yksilölliset eroavaisuudet ja tarjoaa niihin sopivia ratkaisuja.

– Halutaan, että kaikki kokee siten, että kenenkään ei ole pakko olla meillä töissä

Lause sisältää myös riskin siitä, että se tulkitaan negatiivisesti. Mutta päämäärä on sellainen, että työviihtyvyys pysyy korkealla, kun henkilökunta voi vapaasti osallistua keskusteluun ja kertoa, jos tekeminen ei tunnu mukavalta.

– Ei varmaan sellaisia päätöksiä maailmassa edes ole, etteikö jostain kulmasta sen voisi nähdä negatiivisesti

Laine keskustelee sujuvasti työviihtyvyyden palasista. Miten sitä voi ylläpitää ja kehittää. Samalla sitä ajatusta voi viedä asiakasorganisaatioiden suuntaan.

– Koulutuksien ja kurssien pitää olla sellaisia, että niistä jää käteen enemmän kuin vain jokin tulityökortti

Turvallisuus ei synny noudattamalla perusohjeita. Niillä varmistetaan perustason toteutuminen, mutta turvallisuuskulttuuri vaatii ymmärrystä. Jos henkilökunta voi hyvin, riittää todennäköisemmin energiaa asioiden ymmärtämiseen.

– Jos jengin annetaan palaa loppuun, niin eipä siinä kukaan ole ensisammutusta tekemässä innoissaan

Yksittäinen palosammutin ei sammuta tulipaloja – hyvinvoiva turvallisuuskulttuuri tekee sen.

Haastateltu
Tatu Laine
Peltaco
#kaikkisammuu