Marko Sulasalmi – Nollasta 100 %:n turvallisuuskulttuuriksi

18.3.2021

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 21

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan 21. blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka näkee turvallisuuden positiivisena asiana, eikä ikuisena pyrkimyksenä nollatulokseen.

Marko Sulasalmi on kokenut turvallisuusalan tekijä. Joitakin vuosia sitten hän päätti hypätä kohden tuntematonta erämaata ja muutti Keminmaalta Vantaan maalle. Wihurilla Sulasalmi on kääntänyt nollatavoitteen positiiviseksi ajatukseksi, koska turvallisuus on hänen mielestä positiivinen asia.

Sano ei nollatavoitteelle

Perinteisesti turvallisuudesta on totuttu puhumaan tapaturmien kautta. Wihurilla turvallisuutta ajatellaan positiivisesta näkökulmasta.

– Kun aloitin Wihurilla, halusin entisestään vahvistaa positiivista ajattelua turvallisuutta kohtaan.

Sulasalmi puhuu turvallisuudesta vakuuttavasti ja positiiviseen sävyyn. Nollis -foorumin tavoite saada tapaturmat pois työelämästä on toki tavoite, jonka Wihuri jakaa myös, mutta he lähestyvät asiaa toisesta näkökulmasta.

– Jos puhutaan vain nollasta ja negatiivisista vaikutuksista, jää turvallisuudesta huono mielikuva

Sen sijaan, kun turvallisuus nähdään loogisena osana liiketoimintaa, kehittyy turvallisuuskulttuuri sujuvammin.

Ei tehdä erillään turvallisuutta muusta, se on osa kaikkia prosesseja

Marko Sulasalmi saa asian kuulostamaan helpolta. Kun luopuu negatiivisen ajatuksen kierteestä ja näkee turvallisuuden osana hyviä asioita, muuttuu kulttuurikin ajan kanssa paremmaksi.

Vahva myyntijohtoinen organisaatio muuttuu myymällä, eikä nollatavoitteilla

Wihurilla on pitkä historia myyntiorganisaationa. On mahdotonta sanoa vahvoja yleistyksiä myyntiorganisaatioista, mutta yleisesti niissä arvostetaan tuloksellisuutta. Turvallisuuden tulokset ovat usein heijastevaikutuksia ja ne pitää silloin osata esitellä organisaatiolle selkeästi.

– Kun käytiin läpi sitä, kuinka monta tuntia jokainen tekee päivittäin turhaa työtä turvattomuuden takia, niin kehityspäätökset tehtiin nopeasti

Sulasalmen tavoite ei ole vain saavuttaa tapaturmattomuus, vaan aidosti turvallinen organisaatio. Se vaatii kulttuurin kehittymistä ja ajattelun muuttumista.

– Ei tämä työ lopu koskaan, mutta hyvään suuntaan ollaan menossa

Wihurilla on onnistuneesti kehitetty turvallisuutta joidenkin vuosien ajan. Samalla Sulasalmi on saanut laadittua ympäristöohjelman ja vastaa monesta muustakin asiasta organisaatiossa.

Työmäärä kasvaa tehdessä

Samalla turvallisuuteen tehtyjen panostuksien vaikutus on yhä pitkäkestoisempaa. Ensimmäiset askeleet täysturvallisuuden suuntaan ovat usein nopeasti tuottavia.

Täysturva

Täysturva termiä ei usein käytetä turvallisuuskulttuurin yhteydessä. Termi on vahvemmin käytössä laitetakuiden parissa, jossa se viittaa siihen, että käy mitä tahansa, niin laite pysyy kunnossa. Turvallisuuskulttuurin kanssa termi viittaa ajatukseen, että joko turvallisuus on kaikkialla, tai sitten sitä ei ole. Konsultin niskaan kaatama turvallisuuskulttuuri ei ole pysyvää, vaan se vaatii enemmän kaikkea ollakseen pysyvää.

Täysturva ajatuksessa piilee myös ajatus siitä, että turvallisuutta ei pitäisi eritellä liikaa ympäristöön, toistettavuuteen tai muihinkaan osa-alueisiin. Turvallisuuskulttuuri kehittyy paremmin, kun siitä tehdään osa kulttuuria, eikä ajatella erillisenä vastuualueena.

Ammattilaisen vastuulla on saada organisaatio ymmärtämään asioiden tärkeys

Marko Sulasalmi suhtautuu turvallisuuteen, kuten hän siitä puhuukin. Hänelle turvallisuus on looginen osa elämää, eikä irrallinen osa, jota tehdään jossain, kun siihen on aikaa.

– Ei tässä työssä voi katsella titteleitä, vaan asioihin pitää lähteä tekemään muutosta rohkeasti

Samalla otteella Sulasalmi on Wihurilla lähtenyt kehittämään turvallisuuskulttuuria. Tulokset ovat alkaneet näkyä. Hyvä, hyvin pieni esimerkki, tekemisen tuloksista on jätehuollon osalta.

– Pienet muutokset tuovat jätehuollon kustannuksiin jopa muutaman kymmenenprosentin säästöt

Aina turvallisuus ei liity välittömiin tapaturmiin, joskus se on jätehuollon kehittämistä. Oikeastaan pitäisi ajatella, että kaikki tekeminen joko on tai ei ole turvallista.

– Kun organisaatio aidosti lähtee kehittämään tekemistä, se näkyy kaikkialla

Sulasalmi puhuu sujuvasti erilaisista tavoista, joilla organisaatio voi osoittaa edistävänsä turvallisuuskulttuuria aidosti. Esimerkkien ongelma on kuitenkin se, että taustalla on arvomaailmasta kumpuava toiminta, jonka kopioiminen vain esimerkkejä noudattamalla on mahdotonta.

Jos turvallisuutta tekee esimerkkien opettamana, valuu turvallisuus lopulta pois organisaatiosta.

Dinosauruksia kouluttamassa

Suomessa elää vahvana ajatus siitä, että täällä ei tapahdu mitään pahaa. Tilastollisesti toki maailma on turvallisempi kuin koskaan, mutta samalla yhä työelämässä kuolee tai loukkaantuu vakavasti vuosittain paljon ihmisiä. Nolla-tavoite on hyvä lähtökohta tekemiselle, mutta sen taakse on jo hyvä monessa organisaatiossa alkaa katsella. Pysähtyminen johtaa helposti siihen, että maailma menee ohi tarpeidensa kanssa.

Marko Sulasalmi on lyhyessä ajassa ollut mukana monessa kehitysprojektissa Wihurilla. Monia asioita on saatettu hyvälle perustasolle ja joissakin on päästy kehityksen kärkeen.

– Monessa organisaatiossa käy helposti se, että kehitys pysähtyy, kun saavutetaan jotkin tavoiterajat

Ehkä jätehuolto ei ole tehokasta ja ekologista, ehkä työtapoja voisi vielä vähän hioa. Nämä tylsät perusasiat jäävät helposti tekemättä, kun jokin raja-arvo saadaan ylitettyä.

Jatkuva kehittäminen on turvallisuutta

Täysturvallisuus vaatii organisaatiolta modernia suhtautumista kaikkeen tekemiseen. Henkilökunnan pitää voida vapaasti kehittää omaa tekemistään yhteisten arvojen ympärillä.

– Halusin lisää turvallisuutta, lisää hyvinvointia ja myin sen ajatuksen myyntiorganisaatiolle

Wihuri on antanut Sulasalmelle roolin, johon hän on saanut itse vaikuttaa vahvasti. Aivan kuten modernit organisaatiot toimivat.

– Vahva innostus tähän tekemiseen pysyy, kun kokee arvostuksen

Ehkäpä tarinassa ei ole dinosauruksia. Paitsi ne turva-alan tekijät, jotka pitävät turvallisuuden suljettuna kansioihin. Heille Sulasalmen tulisi pitää koulutuksia. Turvallisuus kuuluu kaikille, eikä vain vuosiraporteille.

Haastateltu
Marko Sulasalmi
HSEQ Manager @ Wihuri