Väkivalta terveydenhuollossa -webinaarista

26.3.2021

Saimme pidettyä ensimmäisen webinaarimme, jonka aiheena oli ”Väkivalta terveydenhuollossa”. Turvallisuusalan huippuosaaja ja oikeustieteiden tohtori Jyri Paasonen nosti puheenvuorossaan esille muutamia työtapoja, joilla voidaan edistää koettua turvallisuutta ja reaalista turvallisuutta terveydenhuollon tilanteissa.

Lisäksi keskusteluun osallistui webinaariin ilmoittautuneita terveydenhuoltoalan osaajia, jotka puolestaan nostivat esille hyviä tapoja vähentää ongelmallista käyttäytymistä. Etenkin tilanteet, joihin liittyy päihdyttäviä lääkeaineita hakevia henkilöitä, herättivät pohdiskelua hyvistä toimintamalleista myös webinaarin päättymisen jälkeen.

Osaava kiittää kaikkia osallistuneita.

Mitä opimme väkivallasta terveydenhuollossa?

Tilastojen valossa terveydenhuolto kokee eniten väkivaltaa työssään, kun huomioidaan ei ongelmatilanteisiin puuttuvat työtehtävät. Moni alalla oleva on turtunut väkivaltaan ja on tarpeen käydä keskusteluja siitä, mikä on hyväksyttävää käyttäytymistä ja mikä ei.

Jyri Paasosen puheenvuorosta nousi esille se, että kokemuksen perusteella tärkein keino vähentää väkivaltatilanteita terveydenhuollossa on raportoida niistä. Raportointi on monissa tilanteissa hankalaa ja vaatii uhrilta lisää ajankäyttämistä aiheeseen. Paasonen suosittelikin moderneja tapoja tehdä raportointi automaattiseksi erinäisistä hälytysjärjestelmistä tapahtuvaksi toiminnoksi (Osaava ratkaisee myös näitä ongelmia).

Jos raportoinneista huolimatta tilanne ei kehity parempaan suuntaan, on hyvä hahmottaa koko organisaation juridinen vastuu puuttua väkivaltatilanteiden mahdollisuuteen. Onneksi Suomessa harvoin aluehallintoviranomainen on mukana projekteissa, vaan ongelmiin reagoidaan raportointien pohjalta.

Miten terveydenhuollon ammattilainen voi vähentää väkivaltaa työssään?

Asioiden esille nostaminen koettiin tärkeimmäksi tavaksi vaikuttaa asiaan, niin alan toimistotyöntekijöiden, lääkäreiden kuin hoitajienkin puheenvuoroissa. Omien ammattiliittojen kautta asioiden edistäminen nähtiin joissain rooleissa tärkeäksi, ja osa koki taas oman organisaation työturvallisuushenkilöiden olevan tärkein kumppani asiassa. Johtorooleissa olevat henkilöt nostavat usein esille tiedon tarpeellisuuden; mitä enemmän asioita jaksetaan raportoida, sitä nopeammin ongelmia osataan alkaa ratkaista.

On silti hyvä muistaa, että moni ammattilainen tekee työtä, jota lakisääteisesti on pakko populaatiolle tarjota. Tällöin on tilanteita, joissa on välttämätöntä olla läsnä, joissa väkivallan riski on kohonnut. Niihin tilanteisiin on ehdottoman tärkeää löytää ratkaisuja.

Jyri Paasosen puheenvuorosta nousi esille ajatus siitä, että erilaiset tekniset ratkaisut (kuten mukana kannettavat ”paniikkinappulat”) ovat hyvä lisä yksintyöskentelyssä. Lisäksi nopea tiedon kulkeminen vähentää riskiä ajan kanssa, kun yleinen tunnelma rauhoittuu säännöllisesti uhkatilanteisiin reagoimalla tehokkaasti ja rauhallisesti.

Yhteenvetona webinaarin pohjalta voidaan todeta, että väkivalta ei kuulu terveydenhuollon pariin. Sitä ei pidä hyväksyä ja siihen turtumisesta pitää huolestua. Asioihin on saatu parannusta useissa yksiköissä, kun siihen on aktiivisesti panostettu.

Osaavan tiimi ei oleta yksin poistavansa väkivaltaa terveydenhuollosta, mutta on mukana siinä työssä. Osaavan viestintäalustaa käytetään menestyksekkäästi monissa terveydenhuollon yksiköissä pienentämään riskiä ja Osaava on ollut mukana useissa projekteissa, joissa väkivaltatilanteita on saatu vähennettyä.

Jos haluat saada Jyri Paasosen pitämän esityksen itsellesi, voit pyytää sitä suoraan häneltä itseltään jyri.paasonen@osaava.fi