Category Archives: Työturvallisuus

TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

Sosiaali- ja terveysalalla työntekopaikat vaihtelevat ja työtehtävätkin eroavat työympäristön mukaan. Alan työntekijöihin kohdistuu työssä monia vaaratekijöitä, sillä asiakkaiden joukossa voi olla vaikeahoitoisia potilaita muun muassa päihteiden käytön vuoksi. Muun hoitotarpeen lisäksi he saattavat altistaa väkivallan uhalle. Työväkivallan osuus alan vaaratekijöistä on valitettavasti kasvanut ja väkivalta on yhä vakavampaa ja monimuotoisempaa. Väkivallan uhalla on kielteinen vaikutus […]

5 KEINOA YKSIN TYÖSKENTELEVÄN TYÖTURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI

Työturvallisuuslaki ei näe eroa yksin tai yhdessä muiden kanssa työskentelevien kesken. Miten siis yksin työskentelevien työturvallisuudesta tulisi huolehtia? Monilla aloilla ja työtehtävissä töitä tehdään tyypillisesti yksin. Kun ympärillä ei ole työkaveriverkostoa, työturvallisuuden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erilaisiin tekijöihin ja riskeihin, ja hyödynnettävä muun muassa uusia teknologioita. Lain asettama velvollisuus Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta. […]

POIKKEUSTILANTEET HAASTAVAT VIESTINNÄN TEOLLISUUSALUEILLA

Kuvittele työpaikka, jossa työskentelee satoja tai tuhansia ihmisiä päivittäin, lukumäärä elää päivän mukaan, ihmiset vaihtuvat työvaiheiden ja -vuorojen mukaan – ja nämä ihmiset työskentelevät vieläpä eri työnantajille. Miten pidät hallussa verkoston, jolle pitäisi tarvittaessa saada välitettyä sama viesti, nopeasti ja suunnitellusti? Teollisuuden toimipisteille on tyypillistä, että samalla alueella työskentelee lukuisten eri yritysten työntekijöitä. Päätoimijan – […]

Top