Jani Räty – Maailma pitää pelastaa

9.10.2020
Artikkelin kuvituskuva

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 5

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan viidenteen blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, jonka mielestä maailma pitää pelastaa.

Jani Räty on ammattilainen, joka ajattelee paljon. Sovittu pikainen keskustelu venyy pahasti, kun aiheesta toiseen hypitään vauhdilla, silti punaisia lankoja käsissä pitäen.

Ei kaikki ole hyvin

Usea turva-alan huippuosaaja on nostanut esille, että he kokevat haluavansa auttaa yhteiskuntaa. Jokin sisäinen paine ajaa kehittämään turvallisuutta. Kysyn tästä Jani Rädyltä.

– Ydinsodan uhka on yhä olemassa. En olisi tyytyväinen, jos en parantaisi asioita. Miksi haluan olla olemassa, on se kysymys.

Todettakoon, että Räty sai lennokkuuden vauhtiin haastattelijan takia ja kanssaan voi keskustella perinteisemmälläkin otteella. Pitkistä vastauksista voi kuitenkin poimia sen, että Jani Räty kokee, että maailma ei ole valmis. Koska hän on olemassa, on hänen autettava maailmaa olemaan enemmän valmis.

Ajatus siitä, että Suomessa ja maailmalla asiat olisivat hyvin, on vinouma. On totta, että rikollisuus on vähentynyt huomattavasti. On totta, että hyvinvointi on kasvanut huomattavasti. On totta, että maailma voi selvästi paremmin, melkein kaikilla mittareilla, kuin ennen.

Silti ei saa jäädä katselemaan auringonlaskuja ja tehdä turva-alasta auringonlaskun alaa. Etenkin kun nykyhetkessä meillä on maksettavana menneisyyden laskut huonoista ympäristöpoliittisista päätöksistä, heikennetystä mielenterveystyöstä ja monesta muustakin epäkohdasta.

Kaikki ei ole hyvin, vaikka helposti siltä maailma näyttäisi.

Ei saa mennä kuplaan. Helposti jää näkemättä avuntarvitsijat, kun sulkeutuu kaltaistensa joukkoon.

Olemme kirjoittaneet Osaavalla aiemmin siitä, miten suuri osa ihmisistä kokee työelämässä fyysisen väkivallan uhkaa (linkki blogiartikkeliin). Sitä on haastavaa tiedostaa, jos ei itse siihen törmää missään tilanteessa.

Työturvallisuus on jatkuvasti kehittyvä asia. Heti kun turvallisuus laitetaan hyllylle odottelemaan huonoja hetkiä, sulkeudutaan kuplaan ja sitten ihmetellään, kun joku sen rikkoo.

Tehdään yhteinen työturvallisuus kupla

Jani Räty on nähnyt turva-alaa monesta näkökulmasta. Lisäksi hänellä on taustaa tutkijan roolista täysin toiselta alalta. Ehkä tämä kahden erillisen maailman yhdistäminen on tuonut tekemiseensä vahvuutta. Räty yhdistelee sujuvasti erilaisia maailmoja saman katon alle.

– Turvallisuus edistyy parhaiten, kun kaikki tekee sitä. Suomessa siinä on onnistuttu monessa asiassa, ollaan yksi maailman ennustettavimpia toimintaympäristöjä.

Keskustelu käy politiikan kautta moraalioppia kohden.

On oikein tehdä hyvää. Pyrkiä edistämään hyvinvointia, työturvallisuutta ja sujuvuutta.

Räty jatkaa myös, että on varma siitä, että samat ajatukset ovat muidenkin ihmisten päässä. Ehkä eivät vain aina yhtä pinnalla, kuin keskustelumme aikana.

Hedonistinen altruismi näkyy nykymaailmassa. Se on oman hyvinvoinnin maksimointia auttamalla muita. Pyyteetön auttaminen sopii monella, mutta osa tarvitsee motivaatioksi oman edun. Tällöin turvallisuus ja kaikki siihen liittyvä voidaan pakata ajatukseen, että itsekäs yksilö voi myös paremmin, kun yhteiskunta toimii ennustettavasti.

Konsensus ei ole aina hyvä asia.

Räty palaa alun aiheeseen, kaikki ei ole hyvin. Sujuvassa ja suhteellisen hyvinvoivassa yhteiskunnassa ja työpaikalla, voidaan helposti kokea, että ei ole ongelmia. Tällöin ne painuvat piiloon ja niitä ei ehkä edes uskalleta nostaa esille, koska konsensus on ”eihän meillä tuollaista tapahdu” -ajattelun mukaista.

Jotta jokainen voi edistää omaa hyvinvointiaan, oman työpaikkansa työturvallisuutta ja yhteiskunnan ennustettavuutta, pitää hyväksyä erilaiset motivaatiot tekojen taustalla. Räty on vahvasti altruistinen toimija, mutta hyväksyy erilaisuuden.

Mitä erilaisemmat toimijat ovat edistämässä työturvallisuutta, sitä kattavampi siitä tulee. Rakennetaan siis niin iso kupla, että kaikki ovat sitten saman katon alla.

Kattorakenteita ja lujuuslaskentaa

Turvallisuusala on hyvin monimuotoinen. Yhden kattotermin alla on useita täysin erilaisia toimintoja. Tietoturvallisuus, henkilöturvallisuus, ympäristö ja jopa laatuajattelu kuuluvat kaikki samaiseen kokonaisuuteen.

– Turva-alan ongelma on sen monimuotoisuus. Ala on niin lavea, että on jopa mahdotonta muodostaa yhteistä näkemystä, joilla laajemmin edistää alaa ja turvallisuutta

Jani Räty on aktiivisesti mukana alan tapahtumissa, osallistuu keskusteluun eri kanavissa ja edistää muiden osaamista samalla kuin omaansa. Turva-alalla on useita kaltaisiaan, joiden sisäinen palo pakottaa sammuttelemaan tulipaloja. Mitä useampi henkilö ottaa pienen vastuun työhyvinvoinnin kokonaisuudesta ja alkaa rakentaa rakenteita sen ylläpitämiseksi, sitä vahvempi kokonaisuus.

Pääsääntöisesti me kaikki pyritään hyvään

Räty ei korota itseään muiden yläpuolelle. Hän osaa silti katsella kokonaisuutta hieman ulkopuolisen silmin.

– Kun tulee alalle, jostain muusta maailmasta, niin ehkä sitä näkee paremmin erilaisia rakenteita ja niiden vahvuuksia

Taustansa tutkijana onkin ollut vahvuus urallaan. Poikkitieteellisyys näkyy turva-alalla monessa asiassa. Riskianalyysien teko on rinnastettavissa lujuuslaskentaan ja molemmissa on Suomessa maailman parasta osaamista.

Turva-ala on tehnyt erinomaiset puitteet yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Katto on olemassa, mutta välillä pitää niitä korjauksiakin tehdä. Kaikki ei ole hyvin.

Vaikene tietoturvan edessä

Jani Räty saa kaiken kuulostamaan iloisen surulliselta. Mikään ei ole hyvin, mutta kaikki voi paremmin kuin koskaan. Kaksijakoinen ajattelunsa kumpuaa pelosta, että positiivinen muutos pysähtyy. Tavallaan tervettä pessimismiä yhdistettynä lapsenomaiseen uskoon onnellisesta lopusta.

Keskustelu on käynyt läpi kaiken. Viimemetreillä yllättäen alamme puhua salaisuuksista. Yritystasoisista tiedoista, joita ei vaan saa levittää. Asioista, joista pitää vaieta.

Tietoturva on massiivinen omamaailmansa turvallisuuden sisällä. Se on globaali toimiala, jossa pitää olla herkkänä kaikkiin suuntiin ja osata reagoida asioihin reaaliajassa.

– Salamyhkäisyys, asioiden mystifiointi, on ongelmallista

Mutta kun kyseessä on toimiala, joka elää siitä, että asioita ei tiedetä, on pakko hyväksyä tietty salamyhkäisyys. Jani Räty tiedostaa ongelman hyvin ja toivoo avoimuutta lisää, missä se on mahdollista.

– Toki oman erikoisalan osaajien kanssa voidaan keskustella tapahtumissa yhteisymmärryksessä

Laajempi keskustelu jää silti usein unholaan. Taustalla varmasti alan osaajien erilaisuus, henkilökohtaisen elämän vaatimukset, työtehtävien vaatimukset ja monet muutkin tekijät. Moni huippuosaaja kokee jäävänsä yksin ongelmien kanssa, koska joistain asioista on vain pakko vaieta.

Ehkäpä se tärkein asia keskustelusta Jani Rädyn kanssa, jonka siitä voi poimia, on se, että uskalla puhua, uskalla toimia paremman tulevaisuuden puolesta. On helppoa oppia vaikenemisen salat ja rakentaa palomuurit ympärilleen, jos työtehtävät niitä vaativat. Ongelmaksi nousee vain se, että salamyhkäisten muurien yli on kovin vaikeaa kavuta edes silloin, kun itse sieltä haluaisi päästä pois. Joskus kupla on rakennettu liian kestäväksi.

 

Jani Räty
Erikoisosaamista on laadun- ja tietoturvanhallintajärjestelmien jatkuva kehittäminen sekä organisaatioiden tulevaisuuden valaiseminen.
Työssä sinnikkyys ja laajempi perspektiivi on hyödyksi.

Aditro
Johtava palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen sekä ulkoistuspalvelujen asiantuntija Pohjoismaissa.

Olemme parhaita keskisuurien ja suurien yritysten ratkaisuissa

Aditro haluaa tehdä työpäivistä helppoja ja mutkattomia.