Jussi Niemi – Herkkyyttä vaikka väkisin

17.12.2020
Artikkelin kuvituskuva

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 14

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan neljänteentoista blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka tunnetaan turva-alalla monimuotoisesta ymmärryksestään.

Jussi Niemi on energinen moniosaaja, jonka virrat ovat joskus loppuneet kesken. Emme tällä kertaa puhu burnoutista, vaikka mieli tekisi.

Vuoristoilman hengittelyä

Jokaisella on omat traditionsa lepäämiselle. Osa juo alkoholia viikonloppuisin, joku juoksee aamuviideltä ja Jussi Niemi käy korkealla.

– Vuorella ollessa olen oma itseni

On kyseessä sitten laskettelua tai alamäkipyöräilyä, niin Niemi nauttii kokonaisuudesta, eikä vain suorituksesta. Kokonaisvaltainen läsnäolo, eräät kutsuvat meditoinniksi, saa mielen pysymään kunnossa.

Jotkut käyttää valtaa omaksi edukseen

Jussi Niemi listaa useita asioita, jotka ovat pielessä. Vallan väärinkäyttö nousee eri suunnista esille. Se välittömästi tuhoaa yhteiskuntaa ja edistää väärien arvojen juurtumista pitkäkestoisesti.

– Pitää ymmärtää kognitiivinen kuormitus

Jokainen on yksilö ja meillä kaikilla on omat tapamme reagoida kuormitukseen. Lisäksi tarvitsemme erilaisia työkaluja sen käsittelyyn ja siitä palautumiseen.

Moni pönkittää valta-asemallaan heikkoa itsetuntoaan

Pitää myös ymmärtää syitä huonolle johtamiselle. Pitää ymmärtää. Pitää pysähtyä hetkeksi ja katsella maailmaa vähän etäämmältä, vähän korkeammalta. Ei saa asettaa itseään muiden yläpuolelle, mutta ajattelun pitää siellä käydä.

– Mullakin loppuu energia, kun on tarpeeksi vastoinkäymisiä…kumulatiivinen rasite kun kasvaa liikaa

Jussi Niemi on ihminen, kuten meistä jokainen. Kukaan ei jaksa loputtomiin ja joskus on pakko kerätä energiaa.

– Pitää voida vaikuttaa työhön, miten se on organisoitu

Jussi Niemen sanoma on selkeä. Jokaiselle pitää antaa mahdollisuus omaan tapaansa hengitellä vuoristoilmaa. Saada hetki olla oma itsensä itsekseen.

Jäävuoria kohden

Jussi Niemi vertaa suomalaisen turvallisuuskulttuurin nykytilaa suhteellisen kuuluisaan onnettomuuteen.

Titanic:lla oli lakisääteinen määrä pelastuslauttoja

Tarkalleen ottaen niitä oli jopa enemmän kuin mitä laki vaati. Jälkikäteen ei siitä silti saa aikaiseksi mukavia tarinoita, kuinka turvallisuuteen yli tehty jopa ylipanostuksia. Syntyneet tarinat olivat tragedioita ja niitä kohden on moni tyytyväisenä matkaamassa.

– Laki antaa perustukset, niiden päälle rakennetaan turvallisuuskulttuuri

Jos rakennetaan, aina sitä ei muisteta tehdä. Moni on jäänyt jumiin ajatukseen siitä, että laki määrittelee vaatimukset ja ikään kuin meidän ei kannattaisi tehdä enemmän tai paremmin.

Ammattilaisen tehtävä on synnyttää vuoropuhelu läpinäkyväksi

Siksi pitää uskaltaa sanoa, että keula osoittaa jäävuorten suuntaan.

– Pitää luoda ratkaisut, että kommunikaatio jatkuu laadukkaana

Ei pidä välttää vain sitä lähintä jäävuorta, vaan osata luoda kulttuuri, jossa kaikki niistä välittävät. Jonkin ajan kuluttua jäävuoria ei enää ole näkyvissä ja on aikaa keskittyä pienempiin ongelmiin. Kehittää edelleen turvallisuuskulttuuria, unohtamatta sitä, että niitä jäävuoria vältellään jatkossakin.

– Riskiarviot ovat keskimäärin todella huonoja

Jussi Niemi puhuu kokemuksesta monen kokoisista yhtiöistä. On totta, että Suomessa on maailman parhaita riskiarviointeja tehty ja tehdään yhä, mutta se ei ole todellisuutta kaikissa yhtiöissä. Ei edes niissä tunnetuimmissa tai isoimmissa.

– Eihän se turvallisuuskulttuuri synny, kun tehdään vain teknisesti asiat oikein

Osataan luotsia ohi jäävuorista, mutta ei ehkä edes ymmärretä sitä, miksi niitä on syytä vältellä.

Pelonkulttuuri on yhä monella arkipäivää

Kaikki eivät edes uskalla huutaa havaintoaan jäävuoresta.

Herkkyys satuttaa

Jussi Niemi on erityisherkkä yksilö. Se tarkoittaa aivojen toiminnallista poikkeavuutta normaali populaatioon nähden. Usea eri oireyhtymä liittyy samaan yliherkkyyteen, näitä ovat esimerkiksi asperger ja AHDH. On hyvä ymmärtää, että moni erityisherkkä ei kuulu näihin oireyhtymiin, vaan ihminen voi olla erityisherkkä ilman selkeitä neurologisia poikkeavuuksia.

Erityisherkkyys tarkoittaa sitä, että aistit tuottavat liikaa informaatiota tai, että tunnetilat koetaan liian voimakkaasti.

– Olin pahasti koulukiusattu

Niemi tiputtaa tiedon yllättäen. Se pysäyttää. Moni turva-alan huippuosaaja on kokenut samaa ja siinä saattaa olla syitä alalla pärjäämiselle.

– Haen varmasti hyväksyntää yhä monelta

Niemi tiedostaa herkkyytensä ja kokemustensa tuottamat mahdollisuudet ja ongelmat.

Ärsyttää epätasa-arvo

Kokemuksensa voi kääntää erikoiskyvyksi. Jos yksilö kokee erityisherkästi epätasa-arvon, voi sitä käyttää osana ammattiaan.

– Ei saa luokitella ketään

Samalla kun ymmärtää erilaisuuden ja itsensä, ei saa laittaa ihmisiä kategorioihin tarpeettomasti. Jussi Niemen maailma on täynnä ärsykkeitä, jotka iskevät tajuntaansa vauhdilla. Olisi ymmärrettävää, jos hän ylireagoisi asioihin.

– Turva-alan vastuulla on edistää asioita, ei valvoa ja riitauttaa epäkohtia

Niemi on kääntänyt herkkyytensä tässäkin tuottavaksi näkökulmaksi. Jos yliaktiivisesti reagoi turvallisuus ongelmiin, niin ne positiivisesti esille nostamalla saa myös jotain aikaiseksi.

Erityisherkkyyttä on monenlaista. Yhteistä niille on vahvemmin koettu todellisuus. Osa näkee enemmän, joku kuulee eritellymmin, toinen tuntee vaatteet ihollaan ahdistavina vankiloina.

– Saatan kiinnittää huomioni muiden mielestä täysin vääriin asioihin kuvissa

Tai sitten ehkä juuri niihin oikeisiin. Mitä useampia havaintotapoja käytössä, sitä todennäköisemmin koemme maailman järkevämmin.

Ehkäpä jos erityisherkkä yksilö olisi ahdistunut Titanic:n kannella havaittuaan vähäisen määrän pelastusveneitä, olisi asialle tehty jotain. Erityisherkillä on kyky havaintojen tekoon. Kaikilla heistä ei ole työkaluja niiden jalostamiseksi osaksi turvallisuuskulttuuria. Se tunne on ylitsevuotavainen, kun näkee ongelman ja sille ei saa tehtyä mitään. Onneksi Jussi Niemi on oppinut työkaluja ja haluaa niitä opettaa muille.

Jälkikäteen on vaikeaa pelastaa toista.

 

Jussi Niemi
Työkulttuurien uudistaja