Jouni Haikarainen – Turvaten lahtelaista energiaa

18.12.2020
Artikkelin kuvituskuva

Lahti Energia ja Osaava ovat yhdessä kehittäneet Lahti Energian turvallisuutta. Aiemmin julkaistussa artikkelissa haastattelimme Lahti Energian turvallisuusinsinööriä Olli Talvitietä. Nyt vuorossa yhtiön toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Jouni Haikarainen aloitti Lahti Energian toimitusjohtajana vuoden 2020 aikana. Lahti Energia on ollut monessa edelläkävijä jo ennen Jouni Haikaraisen vetovastuuta. Haikarainen jatkaa samalla linjalla ja haluaa tehdä yhtiöstä maailmanlaajuisen esimerkin kokonaisturvallisuudessa.

Energiatuotanto ja kokonaisturvallisuus

Kotimaiset sähköä tuottavat yhtiöt voi karkeasti jakaa kahteen, ympäristöystävällisiin ja siihen suuntaan kehittyviin. Ympäristöystävällisyys tarkoittaa tässä tapauksessa hiilidioksidipäästöjä, joka edistää globaalia lämpenemistä ja on siten kokonaisturvallisuuden kannalta huono asia.

Lahti Energia on ollut edelläkävijä jätettä hyödyntävien energiatuotantomuotojen kehittämisessä. Jätteen energiakäyttö yms. ei ole toimintaa, joka voidaan suoraan luokitella joko hyväksi tai huonoksi ympäristökannalta. Kyseessä on kokonaisuus ja myös mahdollisen loppujätteen sijoittamisella on merkitystä.

Kokonaisturvallisuutta on myös työntekijöiden ja välittömien sidosryhmien suojaaminen. Saati sitten välillisten sidosryhmien suojaaminen, joka energiatuotannossa voi olla satoja tuhansia asukkaita koskettavaa toimintaa.

Energiatuotannon kokonaisturvallisuus on siis laaja aihealue ja Lahti Energia on ottanut sen yhdeksi strategiseksi työkalukseen paremman tulevaisuuden saavuttamissa.

Meillä kaukolämpö on ympäristöystävällistä, mikä ei valitettavasti ole vielä itsestään selvyys markkinoilla

Lahti Energian tuottamasta kaukolämmöstä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetaan noin 95%.

– Lisäksi investoimme tuulivoimaloihin

Lahti Energia, Jouni Haikaraisen johdolla, on aktiivisesti mukana moderneissa hankkeissa, joilla varmistetaan sähkötuotannon tulevaisuus ympäristöystävälliseksi.

– On mahdotonta sanoa, mikä on oikea ratkaisu ja todennäköisesti on useita oikeita ratkaisuja

Haikarainen vastailee sujuvasti, kun häneltä kysyy sitä, mikä on Lahti Energian tulevaisuus. Hän innostuu myös maalailemaan vielä vähän pidemmälle mielikuvia.

– Geoterminen energia voi hyvinkin kasvaa merkittäväksi tuotantomuodoksi. Visiona, että polttamiseen perustuva tuotanto tulee laskemaan.

Se mikä oli oikea ratkaisu ympäristön kannalta vuosikymmeniä sitten, on siis muuttunut. Hyvin toimiva energiayhtiö seuraa teknologista kehittymistä ja tiedettä ja tekee niiden pohjalta pitkäkestoisia suunnitelmia. Kuten Lahti Energia onkin onnistunut.

– Edeltäjäni ovat tehneet erinomaisia ratkaisuja ja nyt jatketaan samalla modernilla linjalla

Työturvallisuus energiatuotannossa

Lahti Energia on mukana ”Nolla tapaturmaa -foorumilla”, jonka tavoitteena on luoda turva-alle verkostoa, joka yhdessä tähtää siihen, että työtapaturmia ei tapahdu. Se kertoo sitoutumisesta vahvaan tavoitteeseen siitä, että kaikki pääsevät terveenä’ kotiin työpäivän ja työurankin päätteeksi.

– Meillä on juuri Joululounaan tarjoilu tänään, tehdään se koronan ehdoilla ja porrastetusti, että minimoimme tartuntariskit ja saamme silti tarjottua perinteitä kunnioittaen hetken rauhoittumiselle

Jouni Haikarainen on varannut haastattelulle tiukan aikataulun, että kerkeää itsekin joululounaalle mukaan. Ensimmäinen vuotensa Lahti Energian johdossa osui todella vaikeaan vuoteen ja on hyvä suoda jokaiselle hetki hengähtää, vaikka maskin läpi.

– Kävelen kotoa kahdeksassa minuutissa töihin, tämä on erinomaisen kokoinen kaupunki

Keskustelu siirtyy lahtelaisuuteen, joka perinteisesti ei tue asioiden käsittelyä kehumisen näkökulmasta.

– Kyllä täällä kaupunkilaiset ymmärtävät sen, mitä Lahti Energia on tehnyt ja on vahva sitoutuminen toimintaan

Lahti Energia on kaupungin omistama energiayhtiö ja on siten vahvasti sidoksissa alueelliseen toimintaan hyvinkin laajalti. Yhtiö on onnistunut uusiutumaan vuodesta toiseen ja panostanut moderniin turvallisuuskulttuurin luomiseen, vaikka se ei ehkä kaupunkilaisen näkökulmasta ole se tärkein asia.

Haluamme tuottaa lähienergiaa

Ehkäpä juuri siksi Lahti Energia menestyy myös kaupunkilaisten mielestä. Yhtiö ei osta kivihiiltä ja polta niitä, vaan kehittää ympäristöystävällisiä tapoja tuottaa sähköä Lahden talousalueella.

Se näkyy myös työturvallisuudessa. Kun sähköä tuotetaan, liittyy siihen aina jonkinlainen riski.

– Ajattele ennen kuin teet

Kiteyttää Jouni Haikarainen turvallisuuskulttuurinsa ytimen. Se ei ole Haikaraisen keksimä ajatus, ei turvallisuusinsinöörien, vaan se on yleinen työturvallisuus ajatus. Parhaimmillaan se kumpuaa työntekijöiden omasta toiminnasta, kuten Lahti Energialla on tapahtunut.

– Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Samalla kun yhtiö pohtii vastuitaan asukkaille, pohtii henkilökunta vastuitaan toisiaan kohtaan. Ei syyttelyä, ei ylhäältä alas johdettua kuvitteellista turvallisuutta, vaan aitoa turvallisuuskulttuuria.

Avoimuus vie hyvään suuntaan

Keskustelemme hetken lisää Lahdesta ja lahtelaisuudesta. Jouni Haikarainen muutti Lahteen työnsä perässä. Sitoutuminen alueeseen näkyy ratkaisussaan ja siksi Lahti Energia on todennäköisesti edelläkävijä myös tulevaisuudessa.

Osaava kiittää Jouni Haikaraista haastattelusta ja toivottaa erinomaista alkavaa vuotta 2021.

Lahti Energian tuotantolaitoksen alueturvallisuudesta.

Kymijärven voimalaitoksen turvallisuusperehdytys.

Lahti Energia käyttää Osaavaa kulunvalvonnan osana Kymijärven voimalaitoksella. Tarkkoja käyttökuvauksia ei ole julkisesti saatavilla tietoturvasta johtuen. Osaavaa käytetään myös muutoin kokonaisturvallisuuden kehittämiseen. Lue aiemmin julkaistu blogiartikkeli aiheesta.