Paula Saarelma – Toimialan lukkojen availua

22.12.2020
Artikkelin kuvituskuva

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 15

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan viidenteentoista blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka osaa availla ja lukita ovia eri mahdollisuuksiin.

Paula Saarelma on liiketoimintajohtaja Turvaexpertit Oy:llä. Keskustelumme, ei kovinkaan yllättäen, lähtee liikkeelle lukoista.

Mekaaninen vs. sähköinen lukitus

Turvaexpertit edustavat monia tuotevalmistajia lukituksen ja turvatekniikan osalta.

Sehän riippuu ihan asiakkaan tarpeesta, mikä on toimivin ratkaisu

Suunniteltu vastakkain asettelu tuotebrändien osalta ei onnistu ja Saarelma vastailee kysymyksiin pehmeän diplomaattisesti. Ei koska hän on diplomaatti, vaan koska hän ymmärtää toimialaa erinomaisesti.

– Meille on tärkeää tarjota paras mahdollinen ratkaisu, eikä mennä brändi edellä

Se lienee selittävä tekijä sille, miksi Turvaexpertit on kasvanut luotetuksi kulunvalvonnan ja lukituksen tarjoajaksi. Kulunvalvonta on toimialana helposti paikalleen jäänyt, koska kuluttajatottumus ohjaa tekemistä.

– Taloyhtiöiden kanssa enemmän kohtaa brändiajattelua, mutta sielläkin haluamme ensisijaisesti tarjota aina asiakkaalle sopivimman kokonaisuuden

Lukitusteknologia on Suomessa ollut maailman parhaimmistoa lähes koko lukitushistorian ajan. Vahvemmin perinteisistä lukitusratkaisuista tunnettu Abloy päätyi osaksi ruotsalaista konsernia Assa Abloyta. Suhteellisen uuden, sähkölukitusta tarjoavan toimijan, iLOQ:n suurin omistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordic Capital. Molemmat silti yhä vahvasti suomalaisia yhtiöitä useiden toimintojensa osalta.

– Lukitus on monella todella tärkeä asia, se ei saa muuttua liian nopeasti, silloin koettu turvallisuus heikkenee. Yrityspuolella sähköinen lukitus on otettu nopeammin vastaan kuin esimerkiksi kuluttajien kotiovissa. Tosin yrityksemme on toteuttanut asiakkaalle yhden Suomen ensimmäisistä avaimettomista asuinkerrostaloista.

Paula Saarelma tietää kokemuksesta sen, miten perinteinen avain on vielä monelle tärkeä asia. Myös yritysmaailmassa suhtaudutaan joskus skeptisesti sähköisiin, avaimettomiin, ratkaisuihin.

– Tosin avaimen hukkuessa moderniratkaisu tuo suuret edut

Jos avain on digitaalinen, se voidaan poistaa käytöstä ilman teknisiä toimenpiteitä. Ei tarvitse tehdä lukituksia uudestaan, vaan poistetaan ohjelmistolla käyttöoikeus yhdeltä avaimelta.

Vastakkainasettelu löytyy lopulta keskustelusta. Se on enemmänkin traditio vastaan modernit ratkaisut.

– Me tarjotaan sitä, mikä on järkevintä ja keskustellaan sitten eri vaihtoehdoista

Sähköisiin lukituksiin liittyy paljon vääriä mielikuvia.

Tärkeintä on keskustella avoimesti, eikä sulkea ovea miltään vaihtoehdolta pois liian aikaisin

Traditio vs. Modernius

Kulunvalvonta ja lukituspalvelut ovat olleet tavallaan muuttumattomia satoja vuosia. Halutaan rakentaa tila, johon kaikki eivät saa tulla. Jotta tilaan pääsee, pitää sinne tehdä kulkureitti. Ovi on tähän sujuvin keino ja sitä pitää sitten jotenkin valvoa, että kuka tahansa ei ovea availe.

Miten niin perinteiseen asiaan voi tuoda mitään modernia? Oveen on sujuvaa rakentaa lukkopesä, lukko ja lukolle avain. Niitä on monenlaisia, osa helpommin kopioitavissa ihan vain näkemällä se etäältä ja osa vaikeammin.

Avaimen merkitys on enemmän symbolinen, koska oven saa usein poistettua esteenä ilman avaintakin.

Heräsi uusi ajatus jo aikanaan, että olisi hyvä tietää, kuka ovesta on kulkenut ja milloin. Syntyi useita erilaisia kulunvalvontaratkaisuja, osa sujuvampia ja osa pahasti kulkua hidastavia.

Moderni tapa on se, että lukituksen avaus kertoo kaiken oleellisen ja parhaimmillaan avaa koko kulkureitin automaattisesti, ilman lisätyötä kulkijalta.

Vielä modernimpaa on yhdistää siitä saatua tietoa muuhun kiinteistöturvallisuuteen. Avaimen merkitys on symbolinen ja tärkeämpää on tietää, kuka alueella on ja miksi.

Silti se avain on monelle oleellinen asia koetussa turvallisuudessa.

– Asiakas on meille tärkein. Ratkaisun pitää tarjota asiakkaalle koettu turvallisuus ja reaalinen turvallisuus samanaikaisesti

Keskustelussa liikutaan hyvin moniulotteisesti. Kulunvalvontaan liittyy paljon muutakin kuin avain tai sen puuttuminen. Turvaexpertit tarjoaa kokonaisvaltaista kulkuturvaa, johon liittyy niin ovipuhelimia, lukkoja kuin ohjelmistojakin.

– Kehitämme aktiivisesti kokonaisuutta, että saadaan traditio osaksi modernia maailmaa

Paula Saarelma viittaa kommentillaan siihen, että he haluavat olla tulevaisuuden innovatiivinen palveluyhtiö, eivätkä ”perinteinen lukitusyritys”. Yhtenä esimerkkinä asennoitumisestaan on se, että he tarjoavat asiakkailleen avaimen toimituspalvelun.

– Palvelulla haluamme erottautua muista alan toimijoista, haluamme tehdä asiat jatkuvasti paremmin kuin mihin on totuttu

Turvaexperttien ja Paula Saarelman maailmassa modernia toimintaa on tuoda menneisyydestä hyvät asiat osaksi nykyhetkeä. Nostaa asiakaspalvelu osaksi turvallisuusajattelua. Vastakkainasettelu ei siis onnistunut tässäkään näkökulmassa.

Paula Saarelma vs. Turvaexpertit

Viimeinen avaamaton ovi haastattelussa on haastaa haastateltavaa siitä, miten hän pärjää toimialalla.

– Tällä alalla ollaan ehkä piilossa omissa kulmissa, mutta tulevaisuudessa olisi hienoa ajaa alan yhteisiä asioita myös kilpailijoiden kanssa.

Paula Saarelma on omien sanojensa mukaan uusi tulokas alalla, koska ei ole vielä ollut edes kymmentä vuotta töissä Turvaexperteillä.

Me haluamme tehdä asioita laajemmin, yhteistyössä ja kehittää ratkaisuja ja palveluita

Turvaexpertit on menestynyt sillä, että he haluavat tehdä asiat paremmin kuin toimialalla on totuttu.

– Avoimella keskustelulla löydetään usein uusia tarpeita ja ehkä jopa palveluita vastaamaan niihin

Saarelma kokee, että hän saa toimia tehtävässään vapaasti. Turvaexpertit jakaa arvomaailmansa ja mahdollistaa modernisoivan tekemisen.

Ehkäpä jotkin asiat eivät vain kaipaa vastakkainasettelua. Joskus pitää hyväksyä, että perusratkaisu ei enää vastaa markkinoiden tarvetta. Kulunvalvonnassa ei ole enää meitä ja muita, vaan vaihtuvia tarpeita erilaisin kulkuluvin.

Toimiala uudistuu samalla ja tarjoaa yhä laajemmin kokonaisturvallisuuden ajattelua. Parhaimmillaan kulunvalvonta on osa turvallisuuskulttuuria ilman, että niiden koetaan olevan erillisiä asioita, joita pitäisi aktiivisesti valvoa.

Paula Saarelma availee kulunvalvonnalle uusia ovia ja sulkee ulos vain ajatuksen siitä, että pitää tehdä siten kuin ennenkin on tehty.

Paula Saarelma
Liiketoimintajohtaja
Turvaexpertit.fi