Ville Kinnunen – Periaatteessa kaikki on hyvin

9.2.2021
Artikkelin kuvituskuva

Osaava <3 Osaaja / Blogisarja osa 18

Turva-alalla on monimuotoista osaamista, jota harvoin osataan hyödyntää työelämässä tarpeeksi laajalti. Osaava esittelee blogisarjassa näitä alan osaajia edistääkseen alan verkostoitumista. Saimme sarjan kahdeksanteentoista blogiartikkeliin haastateltavaksi henkilön, joka edistää kaivosteollisuuden turvallisuutta maanrakennus näkökulmasta.

Ville Kinnunen tervehtii iloisen pidättyväisesti etäyhteyden yli. Hän on varannut aikaa keskustelulle paljon, vaikka ei edes tiedä, mistä tullaan keskustelemaan. Aiheeksi on sovittu haastattelu ilman sen tarkempia määrittelyjä. Sitähän turva-alan arki usein on – määrittelemättömiä vastuita monesta ja vähäisellä budjetilla.

Kun budjetti ei ole ongelma

Ville Kinnunen lämpenee keskustelulle, kun aihe siirtyy mahdollisuuksiin.

– Annetaan kiitettävästi resursseja

Lauseeseen tiivistyy tärkein ajatus. Kinnunen työskentelee Geosynt:n organisaatiossa. Yhtiön edeltäjiin on voinut törmätä, kun on keskusteltu kaivosten ympäristöille tuottamista muutoksista.

Hyvä myös todeta, että Ville Kinnunen, eikä Geosynt ole liittynyt niihin kaivosteollisuuden ympäristöongelmiin. Aihe vain liittyy vahvasti yhtiön tekemiin panostuksiin.

– Työturvallisuuden, kokonaisturvallisuuden, merkitys on tiedostettu meillä ja siihen tehdään panostuksia

Geosynt tarjoaa maanrakennuksessa käytettäviä ratkaisuja, jotka edistävät ympäristön kannalta asioita. Samalla toki ne edistävät alueellista turvallisuutta.

– Kaikkia asennuksia emme toteuta itse, mutta toimitamme selkeät ohjeistukset käytöstä asennustiimeille, eikä niissä ole havaittu ongelmia

Keskustelu hyppii sujuvasti aiheesta toiseen, kun puhutaan kehityksen suunnasta ja jo tehdyistä toimenpiteistä.

– Eiköhän joidenkin vuosien sisällä asennustiimit saa liikkua työmatkat itseohjautuvilla autoilla, joka lisää mukavuutta ja edistää myös turvallisuutta

Aiheet liikkuvat tiedefiktiossa lopulta ja pohdiskeluun pääsee mukaan myös esimerkiksi asennusrobotit. Ajattelu saa uusia ulottuvuuksia, kun sitä ei rajoiteta budjetoinneilla.

Meille on syntynyt oma kupla Geosyntillä, kun tehdään tietynkaltaisten asiakkaiden kanssa projekteja ja siinä on omat ongelmansa kehittymisessä

Kinnunen ei mainitse mitään negatiivista asiakkaista, päinvastoin.

– Asiakkaamme modernisoivat ratkaisujaan, toimenpiteitään ja koko kulttuuriaankin

Ongelma on se, että täysin uudet ajatukset eivät aina sovellu suoraan Geosynt:n maailmaan.

Työmaakuplassa on hyvä olla

Geosynt on isomman työmaan yksittäisen osuuden toteuttaja, yksinkertaistettuna. Usein henkilökuntansa ei paljoa edes kohtaa muita työmaalla olevia tekijöitä.

– Noudatamme työmailla asiakkaan määrittelemiä periaatteita, joista joskus joudumme neuvottelemaan yhteistyössä

Ongelmaksi, pienessä mittakaavassa, nousee säännöllisesti erinäiset tiukat turvakriteerit.

– Ihan jo leikkuutyökalujen kielto voi hidastaa asennustoimia, jolloin toki niistä pitää sopia erikseen kohdallamme

Hyvin pieniä yksityiskohtia, mutta niissä piilee isompi riski.

Toki voi käydä niin, että jos jotkin säännöt eivät olekaan tärkeitä ja niistä pitää aina joustaa, niin voi herätä keskustelua siitä, onko muita tarpeettomia sääntöjä

Riippumatta siis siitä, onko niitä vai ei, on ajattelutapa ongelmallinen. Kun turvallisuutta tehdään hyvää tarkoittavilla rajoituksilla, joita pitääkin rikkoa, niin koko turvallisuusajattelu kokee mahdollisesti heikennystä.

– Jalkautamme aktiivisesti turvallisuuskulttuurin pohdiskelua

Ville Kinnunen ei kuitenkaan puhu johtamisesta jalkauttamisen parissa. Enemmän kyseessä on aktiivinen epävirallinen keskustelu ja viestintä, jolla edistetään turvallisuuskulttuurin kehittymistä.

– Projektipuolelta lähetellään myös säännöllisesti hieman kevyemmällä otteella tehtyä sisältöä etenkin työn ja levon tasapainoon liittyen

Työmaakupla on silti vahva, kun sinne tulevat kehitysajatukset ovat yhtiön ja sidosryhmiensä maailmasta, joka on suhteellisen homogeeninen.

– Helposti suhde asiakkaan kanssa jää vain toimittajan rooliksi. Eikä laajempaa ymmärrystä pääse syntymään

Työmaiden laajempi turvallisuuskulttuuriajattelu ei ole kovin vahvaa toki muuallakaan. Kun työmaalla on useita urakoitsijoita, niin keskustelu jää aikataulujen ikeessä pinnalliseksi.

Nollis on ollut apuna siinä oman ajattelun kehittämisessä

Onkin hienoa, että Suomessa on tarjolla erilaisia foorumeita turvallisuuden edistämiseen. Usein nämä jäävät silti tavallaan etäisiksi, eikä niissä saavuteta tietynlaista ystävyyden tunnetta, joka usein on ehtona sille, että keskustelua vaikeista asioista saadaan käytyä rakentavasti.

Pitäisi verkostoitua enemmän

Kupla voi olla kunnossa, mutta koskaan se ei ole valmis. Joskus kuplan ulkopuolella voidaan asiat myös tehdä paremmin ja siitä pitäisi tieto saada kulkemaan eri toimijoiden välillä.

Älä jää yksin

Ehkä se selkein syy Ville Kinnusen positiivisiin kokemuksiin on siinä, että hän ei tee työtään yksin.

– Meillä on tekemiseen vankka tuki ja yhteisymmärrys päämäärästä. En joudu taistelemaan tuulimyllyjä vastaan

Kamppailut ilman maalia polttavat yksilön loppuun. Kinnunen saa tehdä työtään organisaatiossa, jossa pelataan yhteen maaliin koko porukalla.

– Positiivista palautetta tulee kentältä, kun saadaan asioita toimimaan. Johdon puolelta sitten toki viimeistään lukujen perusteella.

Ehkä tärkein kiitos organisaatiossaan tulee siitä, kun ovat oppineet jostakin.

– Ei toisteta virheitä

Siinä tärkein työkalu eteenpäin pääsemiseen. Joskus pallo menee omaan maaliin, mutta ei koskaan samoista syistä kuin aiemmin. Kun koko tiimi oppii, niin kehittyminen on nopeaa. Etenkin kun kaikki myös haluavat sen nolliksen idean saavuttaa. Kukapa ei haluaisi elää turvallisesti?

– Hyvä ehkä pohtia jokaisen lisää sitä, että mikä voi mennä pieleen, jos kaikki ovat hyvin samankaltaisia keskenään, voi unohtua perusasioiden tekeminen, kun oletetaan kaikkien olevan huipputasolla aina

Turva-alan ammattilaisen ei tulisi ikinä jäädä yksin vastuidensa kanssa. Eikä organisaatio saisi unohtaa perusajatuksia, kun keskitytään leikkuutyökalujen ongelmiin. Joskus on hyvä rikkoa kupla tahallaan ja olla avoin koko maailmalle. Sitähän tämäkin blogisarja haluaa saavuttaa. Kehutaan ammattilaisia ja tehdään maailmasta hieman parempi. Tee sinäkin ja verkostoidu Kinnusen ja kaikkien muidenkin haastateltujen kanssa.

Haastateltu:
Ville Kinnunen
Geosynt