Category Archives: Sosiaali- ja terveysala

TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

Sosiaali- ja terveysalalla työntekopaikat vaihtelevat ja työtehtävätkin eroavat työympäristön mukaan. Alan työntekijöihin kohdistuu työssä monia vaaratekijöitä, sillä asiakkaiden joukossa voi olla vaikeahoitoisia potilaita muun muassa päihteiden käytön vuoksi. Muun hoitotarpeen lisäksi he saattavat altistaa väkivallan uhalle. Työväkivallan osuus alan vaaratekijöistä on valitettavasti kasvanut ja väkivalta on yhä vakavampaa ja monimuotoisempaa. Väkivallan uhalla on kielteinen vaikutus […]

Top